Francúzsko: Problémy v prístave Calais

Podľa informácií od vodičov boli počas nedeľnej noci 21. mája na vchode do prístavu Calais imigrantmi umiestnené odpadkové koše a zablokované vozidlá boli napadnuté kameňmi, pretože migranti sa takto pokúšali dostať do vozidiel, ktoré cestujú do prístavu. Český vodič bol hospitalizovaný s malými zraneniami a na rozptýlenie migrantov polícia použila donucovacie prostriedky. Miestne zdroje odhadujú, že približne 700 migrantov sa vrátilo do oblasti prístavu Calais po predošlom uzavretí tábora v džungli v októbri 2016.
Je potrebné, aby francúzska vláda urýchlene prijala opatrenia s cieľom zabezpečiť primeranú kontrolu priestoru a chránila vodičov, ktorí prepravujú tovar medzi Európou a Spojeným kráľovstvom. Európski dopravcovia žiadajú okamžité kroky francúzskej polície a úradov v oblasti Calais, aby sa zabezpečila nepretržitú bezpečnosť našich členov pri vykonávaní ich každodenných úloh. Združenie ČESMAD Slovakia vyzýva členov, aby pri premiestňovaní tovaru do prístavných priestorov a od nich venovali mimoriadnu pozornosť a aby boli veľmi opatrní pri príjazdových cestách do Calais.


Zdroj: FTA

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020