Nový mýtny systém v Poľsku

Nový mýtny systém v Poľsku

Upozorňujeme, že 1. októbra 2021 končí v Poľsku prechodné obdobie, v ktorom paralelne fungujú dva systémy elektronického výberu mýta viaTOLL a e-TOLL. Od tohto dátumu bude jediným platným systémom e-TOLL.

Systém e-TOLL
 

Systém e-Toll je nový systém výberu mýta pre spoplatnené úseky ciest, ktorý využíva satelitnú technológiu a nahradí tak aktuálny systém ViaToll, ktorá využívala mikrovlnnú technológiu DRSC. Konečné vypnutie systému viaToll, je naplánované na 30. septembra 2021.
V súvislosti so zmenou systému spustilo ministerstvo financií v Poľsku oficiálnu webovú stránku www.etoll.gov.pl , ktorej úlohou je zhromaždiť na jednom mieste všetky potrebné informácie o novom spôsobe výberu mýta na spoplatnených úsekoch ciest.

Mýtna povinnosť sa naďalej týka všetkých vozidiel a jazdných súprav s celkovou povolenou hmotnosťou nad 3,5 tony a autobusov s viac ako 9 sedadlami (vrátane miesta pre vodiča) bez ohľadu na ich celkovú prípustnú hmotnosť.

Kontakt
Zákaznícka linka 800 101 101
Tel.: +48 22 521 10 10
Web: www.etoll.gov.pl


Bližšie informácie o výbere mýta v Poľsku je možné nájsť na trvalom odkaze: https://cesmad.sk/informacie-podla-krajiny/23-polsko/p/650-poplatky-za-pouzivanie-cestnej-siete-nakladna-doprava-376


Zdroj: e-TOLL PL

Posledná aktualizácia: 22. 09. 2021