Nový bezpečnostný systém na diaľniaciach a rýchlostných cestách

V rámci zvyšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov Národnej diaľničnej spoločnosti, ako aj bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky bude zavedený nový signalizačný systéme na pracovných miestach diaľnic a rýchlostných ciest. V súčasnosti sa tento signalizačný systém už používa na diaľnici D1 (SSÚD Považská Bystrica) a rýchlostnej ceste R1 (SSÚR Nová Baňa). Zariadenie bude umiestnené na signalizačnom prívese na začiatku pracovného miesta. CB vysielač bude vysielať formou rádiových vĺn vo voľnom pásme (26 – 27 MHz) do vzdialenosti 400 až 500 metrov pred pracovným miestom. V praxi to znamená, že ystém upozorní vodičov nákladnej dopravy na dočasné obmedzenie dopravy  v 4 jazykoch (slovensky, anglicky, maďarsky, poľsky), ak sa na ceste vyskytuje prekážka. Vozidlo tak bude v predstihu informované, aby sa mohlo miestu s prekážkou vyhnúť a nedošlo tak ku kolíznej situácií. V spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou by sme Vás chceli požiadať o Vaše skúsensoti s týmto systémom. Môžete ich zasielať na adresu toth@cesmad.sk


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020