Zmena sídla Pobočky colného úradu Nitra

Od 1. júna 2017 sa mení sídlo Pobočky colného úradu Nitra z doterajšej adresy Bratislavská ulica č. 3, 950 50 Nitra, na novú adresu TRACKCENTRUM SCORE, Trnavská cesta 3561, 949 01 Nitra – Kynek.

Na tejto pobočke colného úradu bude zabezpečované colné konanie pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru z a do tretích krajín. Úradné hodiny Pobočky colného úradu Nitra zostávajú nezmenené, a to v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 19,00 hod.

Telefonický a faxový kontakt:

č. telefónu:     037/692 13 00
mobil:            0918 110 765
fax:               037/653 63 34


Zdroj: colný úsek

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020