Dodatočná podpora pre autobusových dopravcov

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 17. decembra 2020) – Opatrenia spojené s epidémiou COVID-19 a následné zmeny v správaní ľudí, najmä prechod k individuálnej automobilovej doprave, zrušenie firemných a školských zájazdov či uprednostňovanie dovolenky v tuzemsku. To všetko spôsobuje zásadné až likvidačné ekonomické straty autobusových dopravcov, ktorí sa venujú nepravidelnej komerčnej doprave.

Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia preto predložilo Ministerstvu dopravy a výstavby (MDV) SR komplexný návrh podpory autobusových dopravcov, ktorý vychádza z osvedčených realizovaných schém v Nemecku i Českej republike. Združenie ČESMAD Slovakia verí, že ministerstvo dopravy sa v čo najkratšom čase rozhodne pomôcť aj tým spoločnostiam, ktoré napriek poklesom výkonov v oblasti komerčnej prepravy osôb nemohli efektívne využiť pomoc už pri prvej schéme podpory prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR.

Návrh ČESMAD Slovakia je cielený na spoločnosti, ktorých pokles tržieb z činnosti v rozhodnom období od 13. marca 2020 do 31. októbra 2020 v porovnaní s referenčným obdobím roku 2019 bol o viac ako 40 %. Predložený nový návrh nelimituje pomoc schémou de minimis, rozširuje účel použitia dotácie, čím oveľa účinnejšie napomáha zotaveniu autobusových spoločností, je spravodlivejší, pretože definuje pomoc nie paušálnou sumou na mesiac a autobus, ale na sedadlo a deň, a rovnako zohľadňuje ekologickosť vozidlového parku.

Výška dotácie je navrhnutá od 0,55 eura na sedadlo a deň pri vozidle s emisnou triedou Euro III až po 5,10 eura na sedadlo a deň pri vozidle s emisnou triedou Euro VI. V prípade, ak dopravca už žiadal o dotáciu na základe výzvy Ministerstva hospodárstva SR a rovnako požiada aj o podporu podľa nového návrhu združenia ČESMAD Slovakia, mala by sa mu výška poskytnutej dotácie odrátať od podpory vypočítanej podľa novej schémy pomoci.

Roman Kment,

poverený generálny tajomník


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 27. 12. 2020