Ministerstvo otvára schému minimálnej pomoci pre segment BUS

Ministerstvo otvára schému minimálnej pomoci pre segment BUS

Rezort dopravy opätovne otvára výzvu na dva týždne, a to od štvrtka 27.1.2022 do štvrtka 10.2.2022 vrátane. Ide o opravnú výzvu pre tých, ktorí mali žiadosť zamietnutú z dôvodu chyby alebo ju nestihli podať „Chcel by som vyzvať žiadateľov, aby svoje žiadosti nepodávali na poslednú chvíľu tak, ako to bolo pri predchádzajúcich výzvach. Ak prídu ich opravné žiadosti v dostatočnom predstihu, kontrolóri ich budú posudzovať operatívne,“ priblížil minister dopravy Andrej Doležal.

Ministerstvo dopravy zdôrazňuje, že ak bude žiadosť podaná až posledný deň výzvy a následne bude v tejto žiadosti zistená opäť chyba, po tomto dátume už nebude žiadateľom umožnené takúto žiadosť podať ešte raz. Stále však ide o oprávnené obdobie január až máj 2021 pre prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a pre prevádzkovateľov príležitostnej - zájazdovej dopravy, ktorým poklesli tržby oproti referenčnému obdobiu minimálne o 30%.

Viac informácií o tejto schéme pomoci nájdete na: https://www.mindop.sk/schema-pomoci/schema-minimalnej-pomoci-pre-oblast-cestnej-dopravy-49392.

 


Zdroj: MinDop

Posledná aktualizácia: 04. 02. 2022