Schémy štátnej pomoci pre autobusovú dopravu

Schémy štátnej pomoci pre autobusovú dopravu

Pomoc pre dopravcov vykonávajúci autobusovú dopravu pokračuje. Ministerstvo dopravy a výstavby SR na svojej stránke zverejnilo veľkú schému štátnej pomoci pre oblasť cestnej dopravy a schému de minimis. O poskytnutie finančného príspevku na kompenzáciu poklesu tržieb môžu žiadať prevádzkovatelia medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a prevádzkovatelia príležitostnej dopravy.

Upozorňujeme, že žiadosti je možné podať v prípade veľkej schémy pomoci do 15. apríla 2022 a v prípade schémy de minimis do 31. marca 2022.

Viac informácií o veľkej schéme pomoci nájdete tu: https://www.mindop.sk/schema-pomoci/schema-statnej-pomoci-velka-schema-pre-oblast-cestnej-dopravy-za-opravnene-obdobie-01-04-2020-do-31-05-2021-a-od-01-09-2021-do-31-12-2021

Viac informácií o schéme de minimis nájdete tu: https://www.mindop.sk/schema-pomoci/schema-minimalnej-pomoci-pre-oblast-cestnej-dopravy-49392


Posledná aktualizácia: 03. 03. 2022