Opätovné otvorenie schémy minimálnej pomoci pre segment BUS

Opätovné otvorenie schémy minimálnej pomoci pre segment BUS

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky opätovne otvára schému minimálnej pomoci pre prevádzkovateľov medzinárodnej autobusovej dopravy a prevádzkovateľov príležitostnej dopravy. Ide o opravnú výzvu, ktorá sa otvára na dva týždne teda od 6. júna 2022 do 17. júna 2022 pre tých, ktorí mali žiadosť zamietnutú z dôvodu chyby alebo ju nestihli podať včas a týka sa obdobia od 1. septembra 2021 do 31. decembra 2021.

Minister dopravy a výstavby  SR vyzýva žiadateľov: „Chcel by som vyzvať žiadateľov, aby svoje žiadosti aj v tomto prípade nepodávali na poslednú chvíľu tak,  ako to bolo pri predchádzajúcich výzvach a nezabudli si ju pred jej samotným podaním aj viackrát skontrolovať, nakoľko už ďalšia opravná Výzva pre toto obdobie nebude,“ 

Maximálna výška príspevku je súhrnne do 200 000 eur. Viac informácií o tejto schéme pomoci nájdete na: https://www.mindop.sk/schema-pomoci/schema-minimalnej-pomoci-pre-oblast-cestnej-dopravy-49392


Zdroj: MinDop

Posledná aktualizácia: 06. 06. 2022