Hraničné kontroly by nemali obmedzovať prepravy

Hraničné kontroly by nemali obmedzovať prepravy

Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky prijalo so znepokojením informáciu o dočasnom obnovení hraničných kontrol Českej republiky na hraniciach so Slovenskom. Podobné opatrenia v čase pandémie koronavírusu výrazne obmedzovali plynulú cestnú premávku a komplikovali pracovné podmienky dopravným firmám a výrobným podnikom.

„Obmedzenia na hraniciach výrazne prispejú k zhoršeniu podmienok nielen pre slovenských cestných dopravcov a ich vodičov, ale vytvoria ďalšie bariéry pre podnikanie a skomplikujú medzinárodnú cestnú dopravu v smere do západnej Európy,“ hovorí Pavol Piešťanský, prezident združenia ČESMAD Slovakia.

Združenie cestných dopravcov SR vníma dôvody, pre ktoré sa Česká republika rozhodla pristúpiť k obnoveniu kontrol na hraniciach so Slovenskom , ale tiež apeluje rovnako na české a slovenské štátne orgány, aby vyvinuli maximálne úsilie na čo najskoršie zrušenie rozhodnutia o dočasnej kontrole na hraniciach.

Na zmiernenie dopadov počas prijatia opatrení navrhujeme zavedenie princípov v podobe tzv. Green Lanes, ktoré výrazne dopomohli k zachovaniu dodávateľských reťazcov aj v období koronakrízy,“ uvádza Pavol Piešťanský, prezident združenia ČESMAD Slovakia.


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 27. 09. 2022