Informácie podľa krajín - Slovensko Späť na mapu

Slovensko: Zmeny o dovoze paliva

Slovensko: Zmeny o dovoze paliva

Upozorňujeme Vás na zmenu v zákone 106/2004 Z.z., hlavne chceme poukázať na dovoz  paliva z územia tretích štátov.Zmena nastala v tom, že sa zrušila hranica 200litrov pri dovoze paliva.Od 01.12.2008 je povolené dovážať neobmedzené množstvo paliva v originálnych nádržiach.Tento zákon nadobúda účinnosť 01.12.2008
Zdroj: User Admin
Slovensko: Uzávierka - Zemianske Kostoľany

Slovensko: Uzávierka - Zemianske Kostoľany

Dôvod uzávierky je realizácia stavby: Deliace ostrovčeky na cesteI/64 v km 35,000 pri autobusových zastávkach a v km 35,350 pri Obecnomúrade v obci Zemianske Kostoľany. Miesto uzávierky je cesta I/64, v km cca 135,000 a 135,350,v k. ú. Zemianske Kostoľany v trvaní od 26. 11. 2008 do 31. 12. 2008. Navrhovaná obchádzka bude vedená v  ostávajúcej  časti vozovky ...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Na cestách bude od piatku viac dopravných policajtov

Slovensko: Na cestách bude od piatku viac dopravných policajtov

Kontroly budú do konca budúceho týždňa zamerané napoužívanie bezpečnostných pásov. Ide o druhú etapu novembrovej kampane s názvom Pripútaj sa kživotu!, ktorá upozorňuje na dôležitosť ich používania. Ako informovalinovinárov zástupcovia ministerstva dopravy a polície, pásy a sedačky patriamedzi najvýznamnejšiu ochranu vodičov a posádky auta. Kampaň je zameraná najmä na 30- až 40-ročných...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Otvorenie cesty II/520

Slovensko: Otvorenie cesty II/520

Otvoril sa nový úsekcesty II/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná .Cesta je dlhá 9,5 km a obnoví premávku naspojnici medzi Oravou a Kysucami, ktorá bola prerušenávýstavbou vodohospodárskej nádrže NováBystrica. Výstavba komunikácie skráti súčasnútakmer 140 km dlhú obchádzku cez Dolný Kubín,Martin a Žilinu.
Zdroj: User Admin
Trenčín: Uzávierka

Trenčín: Uzávierka

Z dôvodu obnovy krytu vozovky a chodníka na uliciNiva v Trenčíne bude v období od  16.10.2008do 01.12.2008 úplná uzávierka v dĺžke 680m.
Zdroj: User Admin
Slovensko: Výška úhrady za užívanie ciest

Slovensko: Výška úhrady za užívanie ciest

Výška úhrady za užívaniediaľnic a ciest 1.triedy.Toto nariadenie nadobudne platnosť 1.januára 2009Nariadenie 427/2008, ktorým sa ustanovuje výška úhrady zaužívanie vymedzených úsekov, diaľnic a ciest pre motorové vozidlá do 3,5tS celkovou hmotnosťou do 3,5t 1deň mesiac rok                     4,90 €                     9,90 €                     36,50 €  Nariadenie 428/2008,ktorým sa ustanovuje výška úhrady...
Zdroj: User Admin
Kopčany: Úplná uzávierka cesty

Kopčany: Úplná uzávierka cesty

KÚ pre CD a PK námoznámilo,že od 28.10.2008 v čase od 8,00h do 30.10.2008 do18,00h nepretržite bude úplná uzávierka cestyI/02 v km 3,400 v k.ú. Kopčany v mieste železničného priecestia v km67,060 trate Kúty – Skalica.Dôvodomuzávierky je oprava havarijného stavu železničnejpriecestnejkonštrukcie.Navrhovaná obchádzka je v smere z Hlíčana Kúty: Holíč– križovatkaciest...
Zdroj: User Admin
Nitra: Oprava vozovky

Nitra: Oprava vozovky

KÚ pre CD a PK v Nitre námoznámilo, že v dňoch 25.10. a 26.10. 2008 v čase od10,00hod do 18,00hod bude čiastočná uzávierkycesty.Dôvod uzávierky je oprava krytu vozovky na cesteI/64 od km 100,168 do km 100,238 v úseku križovatky, a v úseku od km101,531 do km 101,601v k.ú. mesta Topoľčany.Obchádzková...
Zdroj: User Admin
Tunel Branisko

Tunel Branisko

Tunel BraniskoNárodná diaľničnáspoločnosť informuje motoristickú verejnosť o predčasnomsprejazdnení úseku diaľnice D1 Beharovce – Fričovce(vrátane tunela Branisko).Dnes, t.j. 08.10.2008 (streda) o 15:00hod. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.s viac ako päťdňovým predstihom sprejazdnila úsekdiaľnice D1 Beharovce – Fričovce (vrátane tunelaBranisko).Čiastočná uzávierkamala podľa pôvodného plánu trvať od 08:00 hod.dňa 02.10.2008 (štvrtok) do 24:00 hod. dňa 13.10.2008...
Zdroj: User Admin
Kežmarok: uzávieka cesty

Kežmarok: uzávieka cesty

Krajský úrad pre CD a PKv Prešove nám oznámil,že v dňoch od 6.10.2008 v čase7.00h do 31.10.2008 v čase do 16.00h, bude uzávierka cestyI/67.Dôvod uzávierky je úprava križovatky naceste I/67 a III/06726 v Kežmarku.Navrhovaná obchádzkaje po miestnych komunikáciách,obchádzka jevyznačená dopravným značením.
Zdroj: User Admin
Veľké Rovné: uzávierka

Veľké Rovné: uzávierka

ObÚ pre CD a PK v Žiline námoznámilo,že od 27. 09. 2008 v čase od 12.00 hod. do 28. 09.2008 v čase do 19.00 hod. bude úplná uzávierkacesty cesty II / 541.Dôvodomuzávierky sú Hodové slávnosti v obciVeľké Rovné.Obchádzka bude odklonená namiestnu komunikáciu za riekou Rovnianka po mostnýchobjektoch, na ktorýchje zákaz...
Zdroj: User Admin
Smolenice-Trstín: uzávierka

Smolenice-Trstín: uzávierka

ObÚ pre CD a PK v Trnavenám oznámilo,že od 30.09.2008 v čase od12,00hod. do 23.10.2008 v čase do 12,00hod. bude úplnáuzávierka cesty II/502.Obojsmerná premávka budevedená po súbežne vybudovanej panelovej obchádzke.
Zdroj: User Admin
Holíč: uzávierka

Holíč: uzávierka

Z dôvodu Medzinárodných majstrovstiev Slovenskacestných pretekov historických motocyklov „Holíčsky zámocký okruh“ budeuzávierka ciest č. I/51 – ul. Moyzesova a I/02 – ul. Bernolákovav meste Holíč dňa 27. 09. 2008 od 08 00 hod. do 17 00 hod. Navrhovaná obcházka:  smer od Hodonína doSenice: z cestyI/51 - ul. Sasinkova na okružnej križovatke sa odbočí na MK - ul.Hodonínska...
Zdroj: User Admin
Nitra: oprava vozovky

Nitra: oprava vozovky

KÚpre CD a PK v Nitre,nám oznámil že v dňochod 16.09. do 26.09 v čase od 8.00hod do 18.hod bude bude čiastočnáuzávierka cesty I/66 od km 1,050 do km 1,850.Dôvodomuzávierky cesty je oprava povrchu krytu vozovky.Obchádzkovátras nie je potrebná,nakoľko bude vedená po voľnomjazdnom pruhu vyznačená dopravným značením adopravným zariadením.
Zdroj: User Admin
Šúrovce: uzávierka cesty

Šúrovce: uzávierka cesty

ObÚ pre CD a PK v Trnave námoznámil,že v obci Šúrovce bude úplnáuzávierka cesty III/05131.Termín uzávierky je oddňa 22.09.2008 do 26.09.2008 v čase od 8.00hod do18.00hod.Obojstranná cestná premávka bude vedenápo cestách III/5136 a III/5134 a späť na cestuIII/05131.
Zdroj: User Admin
Slovensko: Poslanci neschválili cestný zákon

Slovensko: Poslanci neschválili cestný zákon

Národná rada SR neschválila nový cestný zákon, ktorý vrátil prezident na opätovné prerokovanie. Pri záverečnom hlasovaní podporilo návrh z dielne ministerstva vnútra 70 poslancov, na prelomenie prezidentovho veta bolo potrebných 76 hlasov. Cieľom nových opatrení, ktoré mali nadobudnúť účinnosť 1. októbra 2008, bolo zvýšenie bezpečnosti na cestách a disciplinovanosti vodičov,...
Zdroj: User Admin