Informácie podľa krajín - Slovensko Späť na mapu

Slovensko: R1 bude v oblasti križovatky Lehota pri Nitre štyri dni neprejazdná

Slovensko: R1 bude v oblasti križovatky Lehota pri Nitre štyri dni neprejazdná

Rýchlostná cesta R1 bude v oblasti križovatky Lehota pri Nitre od 17. mája od 10. h do 20. mája do 20. h úplne uzavretá. Dôvodom je plánovaná betonáž oblúka, nátery oceľovej konštrukcie a vybudovanie cestnej kanalizácie, ktoré si vyžaduje výstavba mostného objektu realizovaná v rámci PPP projektu rýchlostnej cesty R1. TASR informovala dnes...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 8. mája 2010, ktorá platí pre dojazd všetkých nákladných vozidiel na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky z niektorých zo...
Zdroj: User Admin
Pokyny pre prevádzkovateľov vozidiel bez povinnosti platiť mýto

Pokyny pre prevádzkovateľov vozidiel bez povinnosti platiť mýto

Prevádzkovateľ elektronického mýtneho systému v Slovenskej republike, spoločnosť SkyToll, a. s., oznámila skutočnosť, že 15. apríla 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 144/2010 Z. z., ktorý upravuje kategórie motorových vozidiel podliehajúcich povinnosti úhrady mýta, a to takto: „Za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami s...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Povolenie na dojazd 2. apríla 2010

Slovensko: Povolenie na dojazd 2. apríla 2010

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia vydalo Prezídium Policajného zboru SR povolenie všeobecnej výnimky zo zákazov jázd pre nákladné vozidlá (§ 39 zákona NR SR 8/20009) na 2. apríla 2010 v súvislosti s nadchádzajúcimi veľkonočnými sviatkami. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách 1. triedy a cestách pre medzinárodnú...
Zdroj: User Admin
R1 pri Nitre bude počas víkendu uzatvorená

R1 pri Nitre bude počas víkendu uzatvorená

Rýchlostná komunikácia R1 v oblasti križovatky Lehota pri Nitre bude počas najbližšieho víkendu uzatvorená. Úplná uzávierka cesty v obidvoch smeroch sa začne v sobotu 20. marca od ôsmej hodiny a potrvá do nedele 21. marca do 20.00 hodiny. Obchádzková trasa v smere z Bratislavy do Nitry povedie cez obce Veľké...
Zdroj: User Admin
Legislatívne zmeny v cestnej doprave

Legislatívne zmeny v cestnej doprave

Ako informovalo Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia, Národná rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 3. marca 2010 okrem iného schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon zmenil a doplnil...
Zdroj: User Admin
Zhodnotenie práce ČESMAD Slovakia pri zavádzaní elektronického mýta v SR

Zhodnotenie práce ČESMAD Slovakia pri zavádzaní elektronického mýta v SR

Účelom priloženého prehľadu je objasniť všetkým členom nášho združenia, čo, kedy a akým spôsobom naše združenie riešilo, navrhovalo, resp. čo sa nám podarilo vyrokovať.  
Zdroj: User Admin
Slovensko: Kategórie motorových vozidiel podliehajúcich mýtu

Slovensko: Kategórie motorových vozidiel podliehajúcich mýtu

V prílohe uvádzame kategórie motorových vozidiel, ktoré v súlade s platnou legislatívou podliehajú plateniu mýta.  
Zdroj: User Admin
Slovensko: Výnimka zo zákazu jazdy

Slovensko: Výnimka zo zákazu jazdy

Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom udelilo výnimku zo zákazov jázd pre nákladné vozidlá, ktorá povoľuje všeobecnú výnimku z ustanovenia § 39 ods. 1,2 zákona na 6. januára 2010. Výnimka platí pre nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách a na cestách I. triedy na území Slovenskej republiky.
Zdroj: User Admin
Zníženie ceny za pevnú montáž

Zníženie ceny za pevnú montáž

V dôsledku zefektívnenia celého systému, úpravou podmienok zmluvy medzi ČESMAD Slovakia a SkyToll, a. s., a tiež vplyvom výrazného záujmu o pevnú montáž zo strany dopravcov došlo s platnosťou od 30.12.2009 k zníženiu ceny za pevnú montáž palubných jednotiek na 111,90 eura bez DPH. Pôvodná cena pevnej montáže do jedného...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcou sériou štátnych sviatkov výnimku zo zákazov jázd pre nákladné vozidlá (§ 39 zákona NR SR 8/20009) na 24. decembra 2009, ktorá platí pre dojazd všetkých nákladných vozidiel na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a...
Zdroj: User Admin
Zákon č. 488/2009

Zákon č. 488/2009

V Zbierke zákonov SR vyšiel zákon č. 488/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zdroj: User Admin
Spoplatnená cestná sieť elektronickým výberom mýta

Spoplatnená cestná sieť elektronickým výberom mýta

V Zbierke zákonov vyšla vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 470/2009 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.
Zdroj: User Admin
Vyhláška MDPT SR

Vyhláška MDPT SR

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii vydáva vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Celú vyhlášku nájdete na našej webstránke a v Zbierke zákonov.
Zdroj: User Admin
Žiadosti o povolenia CEMT 2010

Žiadosti o povolenia CEMT 2010

MDPT SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, oznamuje, že dopravcovia, ktorí chcú požiadať o povolenie CEMT na rok 2010, musia poslať formulár žiadosti do 25. novembra 2009 poštou na adresu: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6 , P. O. Box...
Zdroj: User Admin
Odstránenie disproporcie platnosti diaľničných nálepiek

Odstránenie disproporcie platnosti diaľničných nálepiek

Dopravcovia, ktorí si na rok 2009 kúpili na svoje vozidlá s celkovou hmotnosťou od 3,5 do 12 ton a nad 12 ton 9-mesačné diaľničné nálepky a následne 3 mesačné, nebudú musieť napriek disproporcii platnosti diaľničných nálepiek kupovať na posledné dva dni v kalendárnom roku 2009 1-dňové nálepky. Keďže platnosť 9-mesačných...
Zdroj: User Admin