Informácie podľa krajín - Slovensko Späť na mapu

Dunajská Streda:Uzávierka cesty III/5072

Dunajská Streda:Uzávierka cesty III/5072

Z dôvodu usporiadania akcie "Deň obce Malé Dvorníky" bude uzávierka cesty III/5072  (v km cca 2,200 -2,600) v dňoch 29.08.2009 od 11,00h do 31.08.2009 - 08,00h. Navrhovaná obchádzka bude vyznačená prenosným dopravným značením.
Zdroj: User Admin
Komárno: Čiasočná uzávierka cesty I/63

Komárno: Čiasočná uzávierka cesty I/63

Z dôvodu opravy povrchu krytu vozovky bude čiastočná uzávierka cesty I/63 od km 102,045 do km 102,240 v k.ú. Komárno v dňoch od 02.09.2009 do 05.09.2009 denne od 7,00 do 18,00h. Obchádzková trasa nie je potrebná vzhľadom na možnosť premávky vo voľnom jazdnom pruhu.
Zdroj: User Admin
Smolenice: Čiastočná uzávierka cesty III/05127

Smolenice: Čiastočná uzávierka cesty III/05127

Dňa 01.09.2009 od 12,00h do 18,00h bude čiastočná uzávierka cesty III/05127 v km 5,544 až 5,744 v obci Smolenice. Navrhovaná ochádzka bude vedená v zvyšnej časti vozovky a upravená prenosným dopravným značením.
Zdroj: User Admin
Trenčín: Uzávierka cesty I/61

Trenčín: Uzávierka cesty I/61

Z dôvodu relizácie stavby dopravného napojenia z areálu AUTOTRADE na cestu I/61 bude uzavierka cesty I/61 (ul.Bratislavská) v zastavanom území: Trenčín - Hanzlíková v dňoch od 25.8. -25.9.2009. Navrhovaná obchádzka bude vedená v ostávajúcej časti jazdného pruhu o min. šírke 2,75m. Zníženie rýchlosti na 30 km v dĺžke 0,55 km...
Zdroj: User Admin
Nemšová: Uzávierka cetsy II/507

Nemšová: Uzávierka cetsy II/507

Z dôvodu konania 14. Nemšovského jarmoku bude úplná uzávierka cesty II/507 v obci Nemšová dňoch 13.08.2009 od 19,00h  - 15.08.2009 do 16,00h. Navrhovaná obchádzka dopravy (vrátane autobusovej) bude z cesty II/507 od Trenčína odklonená po ceste III/05753 na (ul.SNP), po miestnej komunkácii ul. Slovenskej armády na cestu II/507 (ul.Púchovská) ďalej...
Zdroj: User Admin
Kokava nad Rimavicou: Uzávieka cesty III/526

Kokava nad Rimavicou: Uzávieka cesty III/526

Z dôvodu usporiadania Folklórneho festivalu Koliesko 2009 bude uzavretá cesta III/526 12 v km 0,000-0,170 v obci Kokava nad Rimavicou (ul.Štúrova - od Nám. 1. mája po Park padlých hrdinou) v dňoch 07.08.2009 od 10,00h do 09.08.2008 do 08,00h. Navrhovanou obchádzkou bude cesta II/526 a miestne komunikácie - ul.Sládkovičova, Cintorínska...
Zdroj: User Admin
Stropkov: Dočasná uzávierka I/15

Stropkov: Dočasná uzávierka I/15

Z dôvodu konania 15. ročníka Stropkovského jarmoku bude uzavretá cesta I.triedy I/15 v prieťahu mestom Stropkov km 42,200 až km 43,1000 od križovatky Hlavná-Mlynská po križovatku Hlavná-Krátka v termíne od 30.júla 2009 18,00h do 2. augusta 2009 do 18,00h. Obchádzková trasa        Tranzitná diaľková doprava – zo smeru Vranov nad Topľou...
Zdroj: User Admin
Nitra: Čiastočná uzávierka

Nitra: Čiastočná uzávierka

Z dôvodu opravy povrchu krytu vozovky bude uzávierka cesty I/64 od km 61,136 po km 61,363 na úseku okružnej križovatky v k.ú. Nitra - Dolné Krškany v čase od 01.08.2009 od 7,00h do 31.08.2009 do 22,00h.Obchádzková trasa nie je potrebná vzhľadom na to, že premávka bude vedená vo voľnom jazdnom...
Zdroj: User Admin
Radošovce, Mokrý Háj, Skalica: Úplná uzávierka

Radošovce, Mokrý Háj, Skalica: Úplná uzávierka

Z dôvodu dokončovania stavebných prác pri budovaní kanalizácie v obci Mokrý Háj bude úplná uzávierka cesty III/05110 v km 12,500 -21,00 od 01.08.2009 od 8,00h do 31.08.2009 do 18,00h (dĺžka uzávierky 8,500km, dĺžka obchádzky 14 km). Smer obchádzky bude Radošovce - Skalica - po ceste I/51, II/426; pre osobné vozidlá...
Zdroj: User Admin
Čadca - Čadečka: Čiastočná uzávierka

Čadca - Čadečka: Čiastočná uzávierka

Z dôvodu povrchových úprav po kanalizácii bude čiastočná uzávierka cesty I/11 od km 410,300 po km 411,400 a od km 411,700 po km 411,850 v katastrálnom území Čadca-Čadečkav dňoch 03.-07.2009 - 31.07.2009.Premávka bude riadená pomocou prenosného dopravného značenia do voľného jazdného pruhu so zachovaním šírky min. 3,5m. Pre nadrozmernú prepravu...
Zdroj: User Admin
Nezaregistrované firmy musia od 1. 7. 2009 vyplniť registračný formulár!

Nezaregistrované firmy musia od 1. 7. 2009 vyplniť registračný formulár!

Cieľom systému EORI je zaviesť jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov, ktoré podnikajú na území ES, ako je ustanovené v NARIADENÍ KOMISIE (ES) č. 312/2009 zo 16. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS)...
Zdroj: User Admin
Skalité, Čierne: Čiastočná uzávierka

Skalité, Čierne: Čiastočná uzávierka

Z dôvodu vykonávania stavebných prác spojených s umiestnením hlavného kanalizačného zberača bude čiastočná uzávierka cety I/12 od km 7,720 po km 14,420 v katastrálnom území Skalité a na I/12 od km 4,780 po km 6,510 v katastrálnom území Čierne v dňoch 03.07.2009 - 31.07.2009Premávka bude riadená pomocou prenosného dopravného značenia.
Zdroj: User Admin
Zohor: úplná uzávierka cesty

Zohor: úplná uzávierka cesty

Z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia na trati Zohor - Záhorská Ves bude úplná uzávierka cesty III/000240od 13.07.2009 od 8,00h do 18.07.2009 do 12,00h nepretržiteNavrhovaná obchádzka: Zohor - cesta III/00237, I/2,  III/00235 -Plavecký Štvrtok - cesta III/00235 -Lab
Zdroj: User Admin
Skalica: Uzávierka cesty II/426

Skalica: Uzávierka cesty II/426

Z dôvodu  poriadania divadelných predstavení na Námestí Slobody v Skalici bude úplná uzávierka od križovatky ul.Štefánikova a Námestie Slobody po križovatku Námestie Slobody a ul.Kraľovská v dňoch:                                      5.7.2009   od 14.00 – 16.30 h 11.7.2009    do 20.00 – 23.00 h 12.7.2009    od 14.00 – 16.30 h 19.2.2009    od 14.00 –...
Zdroj: User Admin
Levoča: Dočasná uzávierka

Levoča: Dočasná uzávierka

Z dôvodu konania Mariánskej púte v Levoči budú  pre cestnú premávku uzavreté ulice: Košická, Námestie Majstra Pavla, ul. Športovcov, Sadová a Mariánska hora  v termíne: 04.07.2009 od 6,00h do 05.07.2009 do 16,00h.Prejazd po týchto uliciach bude umožnený motorovým vozidlám len na zvláštne povolenia vydané MsÚ a RKFÚ v Levoči.(Po ostatných...
Zdroj: User Admin
Nemšová: Čiastočná uzávierka

Nemšová: Čiastočná uzávierka

Z dôvodu realizácie plynovej prípojky bude čiastočná uzávierka U1 Sadová v Nemšovej. Premávka bude riadená prenosným dopravným značením v druhom jazdnom pruhu o min. šírke 2,75 m. Uzávierka bude trvať od 16.06.2009 od 7,00h do 16.07.2009 do 17,00h
Zdroj: User Admin