Informácie podľa krajín - Slovensko Späť na mapu

Slovensko: Výzva na zmenu registračných údajov vozidiel

Slovensko: Výzva na zmenu registračných údajov vozidiel

Vláda Slovenskej republiky pripravuje nariadenie, ktoré pravdepodobne s účinnosťou odo dňa 01.01.2014 upraví, okrem iného, existujúce rozdelenie emisných tried do emisných skupín.Vozidlá s emisnou triedou EURO III a EURO IV by mali byť zaradené do jednej skupiny EURO III, IV a vozidlá s emisnou triedou EURO V a vyššie by...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Stanovisko MDVRR k výberu správnych poplatkov

Slovensko: Stanovisko MDVRR k výberu správnych poplatkov

Informácie nájdete v prílohe.
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 1. november 2013. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov,...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Jesenné uzávierky tunelov

Slovensko: Jesenné uzávierky tunelov

Pravidelná polročná údržba tunelov V mesiacoch september a október čakajú motoristov uzávierky vo všetkých diaľničných tuneloch. Dôvodom je ich pravidelná polročná údržba a príprava na zimnú sezónu. Počas nej sa vykonajú čistiace práce na všetkých prvkoch tunela, servisnou prehliadkou prejdú technologické zariadenia a odstránia sa vzniknuté poruchy na stavebnej časti...
Zdroj: User Admin
Zmeny v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Zmeny v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Upozornenie pre obchodníkov s vybraným minerálnym olejom. Pozor na veľkosť balenia a druh minerálneho oleja. Určité druhy minerálnych olejov podliehajú kontrole  a postupu pri  preprave v prípade, že ich objem presahuje 150 resp.  230 litrov. Colný úrad je potrebné požiadať o vydanie povolenia obchodovanie do 30. septembra 2013. Obchodník, ktorí...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Koniec platnosti tranzitného ticketingu

Slovensko: Koniec platnosti tranzitného ticketingu

Dňa 30. septembra 2013 stráca platnosť a účinnosť ustanovenie Mýtneho poriadku, ktoré vozidlám podliehajúcim mýtnej povinnosti umožňovalo využívať tranzitné úseky ciest bez palubných jednotiek. Strata účinnosti ustanovenia § 21 f vyhlášky č. 388/2009 Z.z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v platnom znení znamená stratu oprávnenia prevádzkovateľa vozidla využívať tranzitné úseky...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 29. august 2013. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov,...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 5 júl 2013. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov,...
Zdroj: User Admin
Notifikácia Trenčín, cesta Trenčín – Kubra

Notifikácia Trenčín, cesta Trenčín – Kubra

Dôvod notifikácie:              vytvorenie manipulačného priestoru pre vozidlá stavby počas realizácie: SO 31.33.12 Žst. Trenčín, oporné múry podjazdu žel.trate na ul. Pred poľom v nžkm 124,827 (sžkm 125,508) a SO 31.33.13 Žst. Trenčín, oporné múry podjazdu št. cesty I/61 na ul. Pred poľom v v nžkm...
Zdroj: User Admin
Notifikácia Topoľčany

Notifikácia Topoľčany

Dôvod notifikácie:                         Úplná uzávierka na ceste č. II/499 a č. III/06442 z dôvodu konania športového podujatia    „RALLY  TRÍBEČ  2013“. Miesto uzávierky:                          Cesta č. II/499 (od ul. Družby – po ul. Timravy) – dĺžka uzávierky 900 m, cesta č. III/06442 (od ul. M. Rázusa – po cestu č. II/499). – dĺžka...
Zdroj: User Admin
Notifikácia Trenčín

Notifikácia Trenčín

Dôvod notifikácie:                        Uloženie indukčných slučiek do vozovky cesty I/61 a úprav                svetelnej signalizácie, stavby: Svetelná križovatka Štefánikova - Kukučínova Miesto uzávierky:                          cesta  I/61,v mieste križovatky s miestnymi komunikáciami v k.ú.: T Trenčín Termín trvania uzávierky:          ...
Zdroj: User Admin
Notifikácia Pezinok

Notifikácia Pezinok

Dôvod notifikácie:                Modranský piknik 2013  Miesto uzávierky:                 cesta III/5026 v Modre-Harmónii Termín trvania uzávierky:  2.6.2013 od 8.00 do 22.00 Návrh obchádzky:                 po ceste III/50217 - vyznačená prenosným dopravným značením                              ...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 1. a 8. mája 2013. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi veľkonočnými sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 29. marec 2013. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých...
Zdroj: User Admin
Notifikácia Trenčín

Notifikácia Trenčín

Dôvod notifikácie :               oprava komunikácie I/50 – havarijný stav /výtlky/ Miesto uzávierky:                  cesta  I/50 Termín trvania uzávierky:    25.02. – 31.03.2013 Dĺžka uzávierky :                     600 m Navrhovaná obchádzka:      Doprava bude vedená...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 24. december 2012. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých...
Zdroj: User Admin