Informácie podľa krajín - Slovensko Späť na mapu

Dodatkový protokol k Dohovoru o zmluve CMR

Dodatkový protokol k Dohovoru o zmluve CMR

Dávame do pozornosti, že v Zbierke zákonov SR, v čiastke 054/2014 pod číslom  149/2014 Z. z. bolo publikované Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúceho sa elektronického nákladného listu.Ministerstvo zahraničných vecí a...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dopravné obmedzenia

Slovensko: Dopravné obmedzenia

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne nás informovalo o dopravných obmedzeniach v súvislosti s konaním 58. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.   Dňa 05. 06. 2014 (štvrtok) bude cieľ 3. etapy 58. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska na Námestí baníkov v Handlovej v okrese Prievidza. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a účastníkov športového podujatia,...
Zdroj: User Admin
Zákazy jázd počas Veľkonočných sviatkov

Zákazy jázd počas Veľkonočných sviatkov

V prílohe nájdete prehľad zákazov jázd počas Veškonočných sviatkov.
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 18. apríla, 1. mája a 8. mája 2014. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Evidencia neprimeraných vysokých pokút a sťažností

Evidencia neprimeraných vysokých pokút a sťažností

Boli ste skontrolovaní v súvislosti s dodržiavaním času jazdy a dôb odpočinku, ale nesúhlasíte s udelenou sankciou? Ak je to tak, môžete dať o tejto skutočnosti vedieť a vyjadriť svoj názor. Spolu s kontrolnými orgánmi v celej EÚ tak môžeme zlepšiť vykonávanie kontrol. Tým, že nám poskytnete detaily svojich skúseností...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 24. december 2013 a 6. január 2014. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Zmeny v systéme elektronického výberu mýta

Slovensko: Zmeny v systéme elektronického výberu mýta

S účinnosťou od 1. januára 2014 vstúpia do platnosti viaceré legislatívne zmeny, ktoré budú mať priamy vplyv na užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 t s povinnosťou úhrady mýta. V tejto súvislosti Prevádzkovateľ elektronického mýtneho systému pripravil túto špeciálnu sekciu mýtneho internetového portálu, v rámci ktorej uvádza...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Výzva na zmenu registračných údajov vozidiel

Slovensko: Výzva na zmenu registračných údajov vozidiel

Vláda Slovenskej republiky pripravuje nariadenie, ktoré pravdepodobne s účinnosťou odo dňa 01.01.2014 upraví, okrem iného, existujúce rozdelenie emisných tried do emisných skupín.Vozidlá s emisnou triedou EURO III a EURO IV by mali byť zaradené do jednej skupiny EURO III, IV a vozidlá s emisnou triedou EURO V a vyššie by...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Stanovisko MDVRR k výberu správnych poplatkov

Slovensko: Stanovisko MDVRR k výberu správnych poplatkov

Informácie nájdete v prílohe.
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 1. november 2013. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov,...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Jesenné uzávierky tunelov

Slovensko: Jesenné uzávierky tunelov

Pravidelná polročná údržba tunelov V mesiacoch september a október čakajú motoristov uzávierky vo všetkých diaľničných tuneloch. Dôvodom je ich pravidelná polročná údržba a príprava na zimnú sezónu. Počas nej sa vykonajú čistiace práce na všetkých prvkoch tunela, servisnou prehliadkou prejdú technologické zariadenia a odstránia sa vzniknuté poruchy na stavebnej časti...
Zdroj: User Admin
Zmeny v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Zmeny v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Upozornenie pre obchodníkov s vybraným minerálnym olejom. Pozor na veľkosť balenia a druh minerálneho oleja. Určité druhy minerálnych olejov podliehajú kontrole  a postupu pri  preprave v prípade, že ich objem presahuje 150 resp.  230 litrov. Colný úrad je potrebné požiadať o vydanie povolenia obchodovanie do 30. septembra 2013. Obchodník, ktorí...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Koniec platnosti tranzitného ticketingu

Slovensko: Koniec platnosti tranzitného ticketingu

Dňa 30. septembra 2013 stráca platnosť a účinnosť ustanovenie Mýtneho poriadku, ktoré vozidlám podliehajúcim mýtnej povinnosti umožňovalo využívať tranzitné úseky ciest bez palubných jednotiek. Strata účinnosti ustanovenia § 21 f vyhlášky č. 388/2009 Z.z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v platnom znení znamená stratu oprávnenia prevádzkovateľa vozidla využívať tranzitné úseky...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 29. august 2013. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov,...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 5 júl 2013. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov,...
Zdroj: User Admin
Notifikácia Trenčín, cesta Trenčín – Kubra

Notifikácia Trenčín, cesta Trenčín – Kubra

Dôvod notifikácie:              vytvorenie manipulačného priestoru pre vozidlá stavby počas realizácie: SO 31.33.12 Žst. Trenčín, oporné múry podjazdu žel.trate na ul. Pred poľom v nžkm 124,827 (sžkm 125,508) a SO 31.33.13 Žst. Trenčín, oporné múry podjazdu št. cesty I/61 na ul. Pred poľom v v nžkm...
Zdroj: User Admin