Informácie podľa krajín - Slovensko Späť na mapu

Slovensko: Dojazd nákladných vozidiel

Slovensko: Dojazd nákladných vozidiel

Prezídium policajného zboru neudelilo na sobotu 1. novembra 2014 výnimku na dojazd nákladných vozidiel. Prezídium zamietlo našu žiadosť vzhľadom na to, že v tento deň bude na cestách vysoký počet osobných vozidiel. Tak isto je predpoklad, že na cestách budú jazdiť aj vodiči, ktorý nepoužívajú vozidlo pravidelne. Prezídium policajného zboru vyhovelo...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 29. augusta a 15. septembra 2014.Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky...
Zdroj: User Admin
Uzávierka cesty III/00235

Uzávierka cesty III/00235

Na základe informácií od Okresného úradu v Malackách vám oznamujeme, že cesta III/00235 bude dočasne úplne uzavretá od kilometra 3,750, teda od začiatku obce Láb v smere od Plaveckého Štvrtka. Uzávierka potrvá od 4. 8. 2014 do 31. 8. 2014. Na ceste sa bude rekonštruovať poškodený priepust pod cestou. Hlavná...
Zdroj: User Admin
Dodatkový protokol k Dohovoru o zmluve CMR

Dodatkový protokol k Dohovoru o zmluve CMR

Dávame do pozornosti, že v Zbierke zákonov SR, v čiastke 054/2014 pod číslom  149/2014 Z. z. bolo publikované Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúceho sa elektronického nákladného listu.Ministerstvo zahraničných vecí a...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dopravné obmedzenia

Slovensko: Dopravné obmedzenia

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne nás informovalo o dopravných obmedzeniach v súvislosti s konaním 58. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.   Dňa 05. 06. 2014 (štvrtok) bude cieľ 3. etapy 58. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska na Námestí baníkov v Handlovej v okrese Prievidza. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a účastníkov športového podujatia,...
Zdroj: User Admin
Zákazy jázd počas Veľkonočných sviatkov

Zákazy jázd počas Veľkonočných sviatkov

V prílohe nájdete prehľad zákazov jázd počas Veškonočných sviatkov.
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 18. apríla, 1. mája a 8. mája 2014. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Evidencia neprimeraných vysokých pokút a sťažností

Evidencia neprimeraných vysokých pokút a sťažností

Boli ste skontrolovaní v súvislosti s dodržiavaním času jazdy a dôb odpočinku, ale nesúhlasíte s udelenou sankciou? Ak je to tak, môžete dať o tejto skutočnosti vedieť a vyjadriť svoj názor. Spolu s kontrolnými orgánmi v celej EÚ tak môžeme zlepšiť vykonávanie kontrol. Tým, že nám poskytnete detaily svojich skúseností...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 24. december 2013 a 6. január 2014. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Zmeny v systéme elektronického výberu mýta

Slovensko: Zmeny v systéme elektronického výberu mýta

S účinnosťou od 1. januára 2014 vstúpia do platnosti viaceré legislatívne zmeny, ktoré budú mať priamy vplyv na užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 t s povinnosťou úhrady mýta. V tejto súvislosti Prevádzkovateľ elektronického mýtneho systému pripravil túto špeciálnu sekciu mýtneho internetového portálu, v rámci ktorej uvádza...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Výzva na zmenu registračných údajov vozidiel

Slovensko: Výzva na zmenu registračných údajov vozidiel

Vláda Slovenskej republiky pripravuje nariadenie, ktoré pravdepodobne s účinnosťou odo dňa 01.01.2014 upraví, okrem iného, existujúce rozdelenie emisných tried do emisných skupín.Vozidlá s emisnou triedou EURO III a EURO IV by mali byť zaradené do jednej skupiny EURO III, IV a vozidlá s emisnou triedou EURO V a vyššie by...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Stanovisko MDVRR k výberu správnych poplatkov

Slovensko: Stanovisko MDVRR k výberu správnych poplatkov

Informácie nájdete v prílohe.
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 1. november 2013. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov,...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Jesenné uzávierky tunelov

Slovensko: Jesenné uzávierky tunelov

Pravidelná polročná údržba tunelov V mesiacoch september a október čakajú motoristov uzávierky vo všetkých diaľničných tuneloch. Dôvodom je ich pravidelná polročná údržba a príprava na zimnú sezónu. Počas nej sa vykonajú čistiace práce na všetkých prvkoch tunela, servisnou prehliadkou prejdú technologické zariadenia a odstránia sa vzniknuté poruchy na stavebnej časti...
Zdroj: User Admin
Zmeny v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Zmeny v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Upozornenie pre obchodníkov s vybraným minerálnym olejom. Pozor na veľkosť balenia a druh minerálneho oleja. Určité druhy minerálnych olejov podliehajú kontrole  a postupu pri  preprave v prípade, že ich objem presahuje 150 resp.  230 litrov. Colný úrad je potrebné požiadať o vydanie povolenia obchodovanie do 30. septembra 2013. Obchodník, ktorí...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Koniec platnosti tranzitného ticketingu

Slovensko: Koniec platnosti tranzitného ticketingu

Dňa 30. septembra 2013 stráca platnosť a účinnosť ustanovenie Mýtneho poriadku, ktoré vozidlám podliehajúcim mýtnej povinnosti umožňovalo využívať tranzitné úseky ciest bez palubných jednotiek. Strata účinnosti ustanovenia § 21 f vyhlášky č. 388/2009 Z.z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v platnom znení znamená stratu oprávnenia prevádzkovateľa vozidla využívať tranzitné úseky...
Zdroj: User Admin