Informácie podľa krajín - Slovensko Späť na mapu

Ministerstvo otvára schému minimálnej pomoci pre segment BUS

Ministerstvo otvára schému minimálnej pomoci pre segment BUS

Rezort dopravy opätovne otvára výzvu na dva týždne, a to od štvrtka 27.1.2022 do štvrtka 10.2.2022 vrátane. Ide o opravnú výzvu pre tých, ktorí mali žiadosť zamietnutú z dôvodu chyby alebo ju nestihli podať „Chcel by som vyzvať žiadateľov, aby svoje žiadosti nepodávali na poslednú chvíľu tak, ako to bolo...
Zdroj: User Admin
Webinár Balík mobility

Webinár Balík mobility

V stredu 5. januára sa uskutočnil webinár na tému Balík mobility. Na webinári sme sa zaoberali implementáciou Balíka mobility do slovenskej legislatívy a ako tieto legislatívne zmeny ovplyvnia slovenských dopravcov. Prednášajúcim bol pán Ing. Marek Hudec z odboru cestnej dopravy Ministerstva dopravy a výstavby SR. Celý videozáznam, ako aj prezentáciu...
Zdroj: User Admin
Vstup na pracoviská v režime OTP

Vstup na pracoviská v režime OTP

Na rokovaní v stredu 30. decembra 2021 vlády bolo schválené predĺženie režimu OTP na pracoviskách zatiaľ do konca januára 2022. Neočkovaní zamestnanci a zamestnanci, ktorí neprekonali COVID v posledných 180 dňoch sa pri vstupe na pracovisko musia preukázať negatívnym výsledkom testu – môže ísť o PCR, antigen alebo samotest pod...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

Výnimka na dojazd

Prezídium Policajného zboru SR udelilo v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 24. decembra 2021 a 1. a 6. januára 2022. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej...
Zdroj: User Admin
Opatrenia pri ohrození verejného zdravia

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a v zmysle uznesenia Vlády SR sa s účinnosťou od dnes 25. novembra 2021 (a v niektorých prípadoch od pondelka 29. novembra 2021) menia platné proti epidemické pravidlá. Dovoľujeme si Vás informovať, že v tejto súvislosti boli vydané nasledujúce vyhlášky: 261/2021 V. v. SR (PDF) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 1. a 17. novembra 2021. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Aké bolo 30. plenárne zhromaždenie združenia?

Aké bolo 30. plenárne zhromaždenie združenia?

Vo štvrtok 7. októbra 2021 sa konalo 30. plenárne zhromaždenie v Hoteli NH Gate One v Bratislave. Miesto zasadnutia, ktoré sa pripravovalo s časovým predstihom, bolo zvolené v hlavnom meste aj z hľadiska covid opatrení tak, by bola čo najvyššia pravdepodobnosť nezrušenia zhromaždenia.   Plenárneho zhromaždenia sa zúčastnilo 87 členov...
Zdroj: User Admin
Úplná uzávierka cesty I/21 (E 371) v úseku Šarišský Štiavnik – Rakovčík

Úplná uzávierka cesty I/21 (E 371) v úseku Šarišský Štiavnik – Rakovčík

V termíne od 6.00 h dňa 08. 10. 2021 do 22.00 h dňa 24. 10. 2021 je z dôvodu opravy vozovky naplánovaná úplná uzávierka cesty I/21 (E 371) v úseku Šarišský Štiavnik – Rakovčík v okr. Svidník (staničenie km 29,0 – 30,6), t. j. na hlavnom tranzitnom ťahu v smere sever – juh k hraničnému priechodu...
Zdroj: User Admin
Aktuálne informácie o zmenách v Obchodnom zákone a Zákone o obchodnom registri

Aktuálne informácie o zmenách v Obchodnom zákone a Zákone o obchodnom registri

Viacero dopravných spoločností sa na združenie obrátilo s dotazom na aktuálne zmeny a výmaz fyzických osôb z obchodného registra . Na základe toho uvádzame nasledovné:Národná rada Slovenskej republiky na jeseň 2019 schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník ako aj zákon o obchodnom registri. Dôsledkom toho je okrem iného...
Zdroj: User Admin
Dopravné obmedzenia v súvislosti s návštevou pápeža v SR

Dopravné obmedzenia v súvislosti s návštevou pápeža v SR

V súvislosti s návštevou pápeža Františka je potrebné s pripraviť aj na viaceré dopravné obmedzenia. Hlava katolíckej cirkvi bude na Slovensku od 12. do 15. septembra 2021 a navštívi mestá Bratislava, Košice, Prešov a Šaštín-Stráže. Nižšie je možné nájsť harmonogram obmedzení cestnej premávky na vybraných úsekoch ciest:12. 09. 2021 14.30 h začiatok spomaľovania...
Zdroj: User Admin
Zákazy jázd počas nadchádzajúcich štátnych sviatkov

Zákazy jázd počas nadchádzajúcich štátnych sviatkov

Upozorňujeme, že na nadchádzajúce štátne sviatky na Slovensku nebola udelená výnimka na dojazd pre nákladné vozidlá. Počas 1. a 15. septembra 2021 budú v platnosti zákazy jázd v štandardnom režime a to v čase od 0.00 h do 22.00 h. Zákazy jázd sa uplatňujú na nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t a...
Zdroj: User Admin
Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU

Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU

Rezort dopravy a výstavby má snahu motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách a následne k výberu povolania v oblasti dopravy, k rozvíjaniu a prehlbovaniu ich záujmu o zvolené povolanie a budovaniu ich vzťahu k budúcej profesii, a to najmä prostredníctvom organizovania zážitkových aktivít. V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy a poštových služieb Ministerstvo...
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky od 9. júla 2021

Podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky od 9. júla 2021

Vo štvrtok 8. júla 2021 bola upravená Vyhláška úradu verejného zdravotníctva SR č. 226, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR.Na základe vyhlášky sa menia podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky, ktoré budú v platnosti od 9. júla 2021 od 6:00 h....
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 5. júla 2021. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej...
Zdroj: User Admin
Naviazanie podpory udržania zamestnanosti na Covid automat spôsobí problémy

Naviazanie podpory udržania zamestnanosti na Covid automat spôsobí problémy

BRATISLAVA (11. júna 2021) – Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia sa pripája k iniciatívam, ktoré požadujú zachovanie princípu plošného poskytovania príspevkov na mzdy v súvislosti s podporou a udržaním zamestnanosti. Podľa združenia cestných dopravcov by sa podpora na udržanie zamestnanosti vo forme Prvá pomoc PLUS na pokles tržieb mala predĺžiť až do konca...
Zdroj: User Admin
Voľné povolenia CEMT

Voľné povolenia CEMT

Vážení dopravcovia, týmto si vás dovoľujeme informovať, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky eviduje ešte 890 kusov nevydaných povolení CEMT, a to: - CEMT E5 s obmedzeniami A, I, GR, RUS - CEMT E6 s obmedzeniami A, I, GR, RUS   - CEMT E6 s obmedzeniami A, I, GR, RUS, H O zvyšné povolenia CEMT...
Zdroj: User Admin