Informácie podľa krajín - Slovensko Späť na mapu

Predĺženie platnosti dokladov OMNIBUS 2

Predĺženie platnosti dokladov OMNIBUS 2

Vzhľadom na krízu spojenú s COVID-19 a s cieľom predĺžiť lehoty stanovené v legislatíve Európskej únie na obnovenie a predĺženie platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a na odloženie niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku aj po 31. auguste 2020 v oblasti dopravy prijali Európsky parlament a Rada nariadenie (EÚ) 2021/267...
Zdroj: User Admin
Výrazná zmena podpory pre autobusy

Výrazná zmena podpory pre autobusy

Ako nám potvrdilo Ministerstvo hospodárstva SR, na začiatku budúceho týždňa bude oficiálne na webovej stránke rezortu zverejnené II. kolo Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy. O dni spustenia budeme informovať. Sme radi, že pred pár týždňami sa nám podarilo...
Zdroj: User Admin
Do Nemecka aj vodiči kamiónov s testom

Do Nemecka aj vodiči kamiónov s testom

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 14. februára 2021) – Od nedele 14. februára aj profesionálni vodiči, ktorí boli v posledných 10-tich dňoch na Slovensku, Česku alebo Tirolsku a budú vstupovať do Nemecka alebo len cez túto krajinu tranzitujú, potrebujú byť v Nemecku registrovaní a mať pri sebe negatívny test na COVID-19 nie...
Zdroj: User Admin
Usmernenie ministra dopravy a výstavby SR

Usmernenie ministra dopravy a výstavby SR

V súvislosti s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 30 a vyhláškou č. 36/2021 vydalo Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR usmernenie k prevádzkovaniu dopravných služieb a výkonu profesií v doprave, v ktorom sa venuje: všeobecne platným pravidlám na území SR, prevádzkovaniu vnútroštátnych autobusových liniek medzi okresmi s horšou a lepšou mierou...
Zdroj: User Admin
Smerujeme k likvidácii moderného autobusového parku na Slovensku

Smerujeme k likvidácii moderného autobusového parku na Slovensku

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 21. decembra 2020) – Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia vyzýva Ministerstvo hospodárstva SR pred spustením druhého kola dotácií pre komerčnú autobusovú dopravu na odbornú diskusiu a prehodnotenie plánu postupovať ako pri prvej výzve na dotácie pre autobusy v minulom roku. Výška zamýšľanej pomoci Ministerstva hospodárstva SR je...
Zdroj: User Admin
Zber žiadostí o vydanie kariet k tachografom

Zber žiadostí o vydanie kariet k tachografom

Vážení dopravcovia,na základe vyhlášky č. 70/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí je od 30. decembra 2020 opäť možný zber žiadostí o vydanie kariet k digitálnym tachografom. Na pracoviskách združenia ČESMAD Slovakia a v predajniach MotoExpert je však na základe vyhlášky...
Zdroj: User Admin
Rozšírená výnimka zo zákazov jázd na Slovensku

Rozšírená výnimka zo zákazov jázd na Slovensku

Aktualizácia 23. decembra Polícia SR nás informovala, že z dôvodu uvoľnenia obmedzení na hraniciach Veľkej Británie a Francúzska 30.12. a v snahe pomôcť európskym vodičom nákladných vozidiel, aby nezostali stáť na hraniciach SR a mohli ísť domov k rodinám, rozšírila výnimku v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami z dojazdu do...
Zdroj: User Admin
Dodatočná podpora pre autobusových dopravcov

Dodatočná podpora pre autobusových dopravcov

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 17. decembra 2020) – Opatrenia spojené s epidémiou COVID-19 a následné zmeny v správaní ľudí, najmä prechod k individuálnej automobilovej doprave, zrušenie firemných a školských zájazdov či uprednostňovanie dovolenky v tuzemsku. To všetko spôsobuje zásadné až likvidačné ekonomické straty autobusových dopravcov, ktorí sa venujú nepravidelnej komerčnej doprave. Združenie...
Zdroj: User Admin
Webinár - Balíček mobility

Webinár - Balíček mobility

Vo štvrtok 3. decembra 2020 sa uskutočnil vôbec prvý webinár organizovaný združením ČESMAD Slovakia na tému Balíček mobility. Aj takouto formou sme sa snažili priblížiť dopravcom najpodstatnejšie zmeny, ktoré priniesla nová legislatíva Európskej únie. Účastníkov webinára privítala Anna Kymanová, regionálny zástupca pre stredné Slovensko, ktorá aj celé podujatie moderovala. V...
Zdroj: User Admin
Výnimka zo zákazu jazdy na Slovensku

Výnimka zo zákazu jazdy na Slovensku

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na utorok 17. novembra 2020. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Slovenskej republiky

Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Slovenskej republiky

Členské krajiny Európskej únie môžu za mimoriadnych okolností udeliť výnimky z uplatňovania článkov 6 až 9 nariadenia (ES) č. 561/2006, ktoré upravuje režim práce vodičov. Na území Slovenskej republiky výnimku udelil Národný inšpektorát práce od 11. novembra 2020 do 10. decembra 2020 v nasledujúcom rozsahu: maximálny denný čas jazdy sa...
Zdroj: User Admin
Prieskum: Nedostatok vodičov

Prieskum: Nedostatok vodičov

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU každoročne zbiera údaje o nedostatku profesionálnych vodičov v odvetví cestnej dopravy. V posledných rokoch je nedostatok vodičov globálny problém, ale pandémia COVID-19 mala na tento dopyt zásadný dopad. Z tohto dôvodu si vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý zaberie maximálne 10 minút. Dotazník je možné nájsť na odkaze nižšie...
Zdroj: User Admin
Prieskum zameraný na dopravcov

Prieskum zameraný na dopravcov

Vážený dopravca,z dôvodu aktualizácie o stave dopravných spoločností na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka. Výsledky dotazníka budú slúžiť na obhajobu záujmov dopravcov pri rokovaniach na úrovni štátnych orgánov. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie Vám nezaberie viac, ako 10 minút.Odkaz: https://bit.ly/36iiUMbĎakujeme za Váš čas a spoluprácu.
Zdroj: User Admin
Dlhé čakacie lehoty na hraničnom priechode Vyšné Nemecké

Dlhé čakacie lehoty na hraničnom priechode Vyšné Nemecké

Vážení dopravcovia, týmto si vás dovoľujeme informovať, že od 1. septembra 2020 došlo k výraznému zhoršeniu situácie na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Čakacie lehoty pri vstupe na územie Slovenskej republiky pre kamiónovú dopravu sa neúmerne predĺžili, čaká sa aj niekoľko dní. Príčinou tohto stavu, je podľa získaných informácií, vyčerpanie limitu poľských...
Zdroj: User Admin
Výzva na odkúpenie majetku - odťahových špeciálov a príslušenstva

Výzva na odkúpenie majetku - odťahových špeciálov a príslušenstva

Združenie ČESMAD Slovakia touto cestou informuje, v súlade s výsledkami hlasovania Plenárneho zhromaždenia  a Uznesenia Prezídia, o zámere odpredať techniku používanú pre účel služby ČESMAD Assistance. Prílohy č.1 a č.2 k opätovnej výzve na odkúpenie majetku ČESMAD Slovakia a na poskytovanie asistenčných služieb ČESMAD Assistance nájdete nižšie, aj na webstránke www.cesmad.sk: Dňa 27. 9....
Zdroj: User Admin
Reforma podmienok vykonávania cestnej dopravy – zásadné info v kocke

Reforma podmienok vykonávania cestnej dopravy – zásadné info v kocke

Na úrovni Európskej únie sa prijala definitívna zmena týkajúca sa legislatívy v cestnej doprave.Vyberáme najpodstatnejšie zmeny. Video - Aktualizácia pravidiel pre cestnú dopravu Časy jázd a prestávok Účinné od septembra 2020 zákaz trávenia týždenného odpočinku (45+) v kabíne vozidla, ubytovanie hradí zamestnávateľ, v medzinárodnej nákladnej doprave budú môcť vodiči vykonať dve skrátené týždenné...
Zdroj: User Admin