Informácie podľa krajín - Veľká Británia Späť na mapu

Nové pravidlá pri ceste do Veľkej Británie

Nové pravidlá pri ceste do Veľkej Británie

S účinnosťou od 6. apríla 2021 sa menia pravidlá pre vstup do Veľkej Británie. Od tohto dátumu sa musia všetky osoby prichádzajúce do Británie podrobiť testovaniu v 2. a 8. deň alebo rešpektovať špeciálny testovací režim pre osoby, ktoré sú oslobodené od povinnej karantény. Profesionálni vodiči v nákladnej alebo osobnej doprave podliehajú špeciálnym pravidlám....
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Testovanie pred príchodom do Kentu

Veľká Británia: Testovanie pred príchodom do Kentu

Aby sa predišlo dopravným komplikáciám,vodičom sa odporúča, aby sa nechali otestovať ešte pred príchodom do Kentu. Otestovať sa je možné na niektorom z informačných miest. Test je platný po dobu 72 hodín, a preto je možné ho vykonať v predstihu. Na území Veľkej Británie sa nachádza takmer 40 testovacích miest, ktoré...
Zdroj: User Admin
Zákaz používania pneumatík starších ako 10 rokov vo Veľkej Británii

Zákaz používania pneumatík starších ako 10 rokov vo Veľkej Británii

S platnosťou od 1. februára 2021 bude vo Veľkej Británii zakázané používanie pneumatík, starších ako 10 rokov, na riadenej náprave. Obmedzenie sa týka všetkých nákladných vozidiel, autobusov a autokarov, ktorých celková hmotnosť presahuje 3,5t. Na preukázanie veku je potrebné, aby dátum výroby uvedený na pneumatike bol čitateľný na všetkých pneumatikách....
Zdroj: User Admin
Podmienky cestovania medzi Veľkou Britániou a EU (FR, NL)

Podmienky cestovania medzi Veľkou Britániou a EU (FR, NL)

Vstup do Veľkej Británie Od pondelka 18. januára 2021 osoby prichádzajúce do Veľkej Británie budú povinné sa preukázať negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Potvrdenie o negatívnom výsledku testu musí byť v origináli a v anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku.Aj napriek negatívnemu výsledku testu,...
Zdroj: User Admin
Testovanie pri prechode z Veľkej Británie do Francúzska

Testovanie pri prechode z Veľkej Británie do Francúzska

Aktualizácia 14. januára 2021 Vodiči nákladných vozidiel prepravujúci tovar z Veľkej Británie do alebo cez Francúzsko sa musia aj naďalej preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19 vykonanom maximálne 72 hodín pred prekročením hranice medzi Veľkou Britániou a Francúzskom. Otestovať sa môžu vodiči v súkromných laboratóriach (https://www.gov.uk/government/publications/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing) alebo na jednom z 34...
Zdroj: User Admin
Dohoda medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou

Dohoda medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou

Dohoda medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou bola formálne podpísaná oboma stranami. Predstavitelia únie dohodu podpísali na krátkej ceremónii v Bruseli. Urobili tak šesť dní po tom, ako vyjednávači oboch strán oznámili dosiahnutie dohody na poslednú chvíľu po náročných deväťmesačných rokovaniach. Dokument následne zamieril na palube lietadla britského Kráľovského letectva do...
Zdroj: User Admin
BREXIT - preprava tovaru a cestujúcich

BREXIT - preprava tovaru a cestujúcich

Európska komisia dňa 10. decembra 2020 zverejnila oznámenie ku krízovým opatreniam v cestnej osobnej a nákladnej doprave pre prípad nedosiahnutia dohody o budúcom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_20_2368 Očakáva sa, že 28. decembra 2020 bude v Úradnom vestníku Európskej únie publikované nariadenie Európskeho parlamentu a...
Zdroj: User Admin
Obmedzenie premávky do a z Veľkej Británie

Obmedzenie premávky do a z Veľkej Británie

Aktualizácia 23. december 9.25 h Vlády Spojeného kráľovstva a Francúzska sa včera 22. decembra 2020 dohodli na opätovnom otvorení hraníc medzi krajinami. Všetci ľudia cestujúci z Veľkej Británie do Francúzska sa budú musieť preukázať negatívnym testom na koronavírus nie starším ako 72 hodín. Tieto pravidlá sú zatiaľ v platnosti do...
Zdroj: User Admin
Webinár - Odchod Veľkej Británie z Európskej Únie

Webinár - Odchod Veľkej Británie z Európskej Únie

Vo štvrtok 17. decembra 2020 sa konal webinár organizovaný združením Česmad Slovakia. Témou weibináru  bol odchod Veľkej Británie z Európskej Únie – Brexit a spôsob, ako ovplyvní dopravu v roku 2021. Účastníkov webinára privítala Anna Kymanová, regionálny zástupca pre stredné Slovensko, ktorá aj celé podujatie moderovala. Naše pozvanie na objasnenie situácie ohľadom...
Zdroj: User Admin
Spojené kráľovstvo otvára informačné miesta pre dopravcov po brexite

Spojené kráľovstvo otvára informačné miesta pre dopravcov po brexite

Ministerstvo dopravy UK v rámci prípravy na nové pravidlá pre dopravcov a zmeny postupov na hraniciach od 1. 1. 2021 zriadilo sieť informačných a poradenských kancelárií. Sú umiestnené na hlavných diaľničných ťahoch popri čerpacích staniciach a parkoviskách pre nákladné vozidlá. Dopravcovia tu môžu skontrolovať povinnú dokumentáciu resp. postupy za ktorých...
Zdroj: User Admin
Licencie CEMT pre Veľkú Britániu a Severné Írsko

Licencie CEMT pre Veľkú Britániu a Severné Írsko

Ministerstvo dopravy a výstavby SR nás informovalo o aktuálnom stave týkajúcej sa podávania žiadostí o licenciu CEMT pre Veľkú Britániu a Severné Írsko. Vzhľadom na to, že existuje stále šanca na dohodnutie pravidiel v oblasti nákladnej dopravy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, Ministerstvo dopravy...
Zdroj: User Admin
Obmedzenie prepráv medzi Dánskom a Veľkou Britániou

Obmedzenie prepráv medzi Dánskom a Veľkou Britániou

Vodiči nákladnej dopravy, ktorí nie sú rezidentmi Veľkej Británie a cestujú z Dánska alebo prechádzajú cez Dánsko (prípadne sa v Dánsku zdržiavali alebo cestovali v priebehu predchádzajúcich 14 dní), nemôžu vstúpiť na územie Veľkej Británie. Zákaz je účinný a neplatia žiadne výnimky pre vodičov nákladnej alebo autobusovej dopravy. Preprava z Dánska do Veľkej Británie je možné...
Zdroj: User Admin
Tranzit zakázaných tovarov územím Ruskej federácie

Tranzit zakázaných tovarov územím Ruskej federácie

V súlade s Vyhláškou prezidenta Ruskej federácie č. 290 zo dňa 24. júna 2019 „O zmene a doplnení niektorých vyhlášok prezidenta Ruskej federácie“, sa povoľuje pri cestnej a železničnej preprave tranzit zakázaných tovarov územím Ruskej federácie, ak tieto tovary smerujú do tretích krajín a sú zabezpečené elektronickými navigačnými plombami a vodiči týchto prepráv disponujú registračnými kupónmi....
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu do Veľkej Británie

Podmienky vstupu do Veľkej Británie

Od 8. júna 2020 začnú platiť pre vstup do Veľkej Británie nové pravidlá. Zmeny sa týkajú aj vodičov medzinárodnej autobusovej a nákladnej dopravy. Na týchto vodičov sa nebude vzťahovať 14 dňová povinná karanténa. Povinní sú však vyplniť formulár preukazujúci účel cesty. Podľa dostupných informácií vo formulári nie je potrebné uviesť...
Zdroj: User Admin
Kriminálna aktivita vo Veľkej Británii

Kriminálna aktivita vo Veľkej Británii

Portál pre realizovanie mýtnych platieb vo Veľkej Británii www.hgvlevy.service.gov.uk/ sa stal terčom útokov. Týka sa to platieb, ktoré sú platené vopred. Webová stránka ponúka možnosť overenia úhrady mýta. Práve túto možnosť využíva organizovaná skupina pre získanie informácií o vozidlách, ktoré smerujú do Veľkej Británie. V súčasnosti tento problém rieši aj Medzinárodná únia...
Zdroj: User Admin
Ako ďalej po brexite?

Ako ďalej po brexite?

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa rozhodlo vystúpiť z Európskej únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Vystúpenie sa uskutočnilo riadeným spôsobom, a to prijatím Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Na základe tejto dohody vstupuje BREXIT do platnosti 31. januára 2020 a od 1. februára 2020 sa Spojené kráľovstvo stáva...
Zdroj: User Admin