Informácie podľa krajín - Veľká Británia Späť na mapu

Digitalizácia uľahčí obchodovanie po brexite

Digitalizácia uľahčí obchodovanie po brexite

V mesiaci december 2019 sa Spojené kráľovstvo stalo dvadsiatou štvrtou krajinou, ktorá ratifikovala Protokol e-CMR, digitálnu verziu Dohovoru CMR (Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave). Elektronická verzia ponúka nižšie náklady, rýchlejšie administratívne procesy a väčšiu transparentnosť. Po brexite bude e-CMR ideálnym riešením uľahčenia pohybu nákladných vozidiel medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou....
Zdroj: User Admin
BREXIT bez dohody vs. dopravcovia

BREXIT bez dohody vs. dopravcovia

Ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody, dopravcovia budú potrebovať nové dokumenty na prepravu tovaru cez hraničné priechody. Vláda Spojeného kráľovstva preto vypracovala vreckového sprievodcu s radami, aké dokumenty budú vodiči potrebovať. Podrobnejšie informácie sú v češtine k dispozícii aj na nasledujúcich odkazoch TU, prípadne TU. Aby sa minimalizovali dopady akýchkoľvek prerušení...
Zdroj: User Admin
Potvrdenie o splnení technických parametrov v Londýne

Potvrdenie o splnení technických parametrov v Londýne

Od 26. októbra 2020 budú musieť všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t mať potvrdenie o bezpečnosti, tzv. Safety Permit, pre vjazd do širšej časti Londýna. Potvrdenie bude už od 28. októbra tohto roka bezplatne vydávané organizáciou TfL. Organizácia bude posudzovať výhľad z kabíny vodiča v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky hlavne voči chodcom...
Zdroj: User Admin
Zabezpečenie colného dlhu v prípade odchodu Veľkej Británie bez dohody

Zabezpečenie colného dlhu v prípade odchodu Veľkej Británie bez dohody

V prípade brexitu bez dohody, bude možné na zabezpečenie colného dlhu pri prepravách do a z Veľkej Británie už od 1. novembra 2019 použiť systém TIR a tieto prepravy vykonávať na podklade karnetov TIR. Pre bližšie informácie kontaktujte colné oddelenie združenia, tel.: 0903 282739.
Zdroj: User Admin
Požiadajte colnú správu o pridelenie čísla EORI

Požiadajte colnú správu o pridelenie čísla EORI

EORI (Economic Operators´Registration and Identification system) je jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území EÚ, ako je stanovené v Nariadení (ES) č. 2447/2015. Tento jedinečný identifikátor slúži na identifikáciu hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov EÚ bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli...
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Zákaz trávenia týždenného času odpočinku vo vozidle

Veľká Británia: Zákaz trávenia týždenného času odpočinku vo vozidle

Britské združenie RHA nás informovalo o nových predpisoch týkajúcich sa trávenia týždenného času odpočinkov vo vozidle. V niektorých častiach Veľkej Británie naďalej pretrvávajú závažné problémy s nevhodným parkovaním kamiónov počas víkendov. V súlade s európskymi právnymi predpismi sa bude presadzovať zákaz trávenia týždenného odpočinku vo vozidle pre vodičov v blízkosti verejných...
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Cestné kontroly emisií

Veľká Británia: Cestné kontroly emisií

Počnúc augustom 2017 budú na území Veľkej Británie prebiehať cestné kontroly ťažkých nákladných vozidiel zo strany britskej Agentúry pre vodičov a vozidlá (DVSA), pri ktorých sa bude kontrolovať aj stav emisií vozidla. Agentúra sa bude zameriavať na prístroje, ktoré falšujú údaje o emisiách. Vodiči a samotní dopravcovia dostanú lehotu 10 dní na...
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Uzavretie mosta A20

Veľká Británia: Uzavretie mosta A20

Z dôvodu demonštrácie na moste na diaľnici A20, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň, bolo rozhodnuté Správou ciest a diaľnic Anglicka, že bude časť mosta tento víkend odstránená. Z tohto dôvodu bude diaľnica A20 uzavretá v oboch smeroch pre všetky vozidlá od piatku 2. septembra 20.00 hod. do pondelka 5. septembra 6.00 hod. Na...
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Uzavretie parkoviska a sociálneho zariadenia na A2

Veľká Británia: Uzavretie parkoviska a sociálneho zariadenia na A2

Parkovisko na diaľnici A2 „Gravesend (východ)“ je dočasne uzavreté od 26. marca 2016 z dôvodu ochrany životného prostredia a bezpečnosti. Správa diaľnic vo Veľkej Británii upozornila, že toto parkovisko bude zrejme uzavreté dlhší čas, ako sa pôvodne predpokladalo. Parkovisko tak bude uzavreté, kým sa neukončí vyšetrovanie a kým nebude zavedené nápravné opatrenie ku zaisteniu...
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Sankcie za nesprávne parkovanie

Veľká Británia: Sankcie za nesprávne parkovanie

Na základe protestov obyvateľov mesta Kent polícia sprísnila kontroly a sankcie za nesprávne a nebezpečne zaparkované nákladné vozidlá na diaľniciach a hlavných cestách. Od 16. decembra 2015 bolo zadržaných alebo pokutovaných viac než 1000 vozidiel.
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Informačný leták pre oblasť prístavu Dover

Veľká Británia: Informačný leták pre oblasť prístavu Dover

Správa diaľnic Veľkej Británie vydala leták na pomoc v orientácii v oblasti prístavu Dover. Celý leták v českom jazyku nájdete v prílohe.
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Telefonická linka pre hlásenie problémov s imigrantami

Veľká Británia: Telefonická linka pre hlásenie problémov s imigrantami

Britské združenie RHA v spolupráci so štátnou správou pripravilo telefonickú linku, na ktorej môžu dopravcovia alebo ich vodiči hlásiť problémy súvisiace s imigrantami. Táto linka je v prevádzke nepretržite na čísle: (+44) 1274 863111 Bol vydaný informačný leták, ktorý oboznamuje vodičom o zavedení informačnej linky ale aj o núdzových číslach v prípade problémov vo Veľkej Británii...
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Aktualizácia usmernenia pre dopravocv

Veľká Británia: Aktualizácia usmernenia pre dopravocv

Vláda Veľkej Británie aktualizovala usmernenie pre dopravcov a stanovy týkajúcej sa prevencie prílivu nelegálnych migrantov. Tak isto je nutné aby vodič pri prechode do krajiny vyplnil formulár tzv. MODEL ZJEDNODUŠENÉHO HÁRKU KONTROLY VOZIDLA (CHECK LIST).
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Dočasná výnimka počas trvania „Operation stack“

Veľká Británia: Dočasná výnimka počas trvania „Operation stack“

Európska komisia udelila dočasnú výnimku na základe žiadosti Veľkej Británie z uplatňovania článkov 6 až 9 nariadenia 561/2006 -  t.j. doby jazdy a odpočinku.Dôvodom sú štrajky v Calais.Dočasná výnimka sa začína uplatňovať 30 júla 2015 od 00:01 hod. na obdobie 30 dní čiže do 28 augusta 2015.Dočasná výnimka bude platiť v čase, ak je...
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Krízová situácia v Eurotuneli

Veľká Británia: Krízová situácia v Eurotuneli

Upozorňujeme, že z dôvodu krízovej situácie v Eurotuneli je nutné počítať so zdržaním. Dôvodom je narušenie časového harmonogramu, ktorý spôsobili imigranti. Nákladné vozidlá, ktoré sa chcú dostať z Anglicka do Francúzska cez tunel musia počítať so zdržaním aj z dôvodu zavedenia režimu Operation Stack.Režim Operation Stack je aplikovaný na diaľnici M20 od 8 do...
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Poplatok pre nákladné vozidlá

Veľká Británia: Poplatok pre nákladné vozidlá

Veľká Británia plánuje od 1. apríla zaviesť poplatok za používanie cestnej siete pre vozidlá s hmotnosťou nad 12 ton. Poplatok je rozdelený do siedmich skupín, sadzba je stanovená podľa hmotnosti vozidla a počtu náprav. Napr. vozidlo s celkovou hmotnosťou 40 ton a 5 nápravami zaplatí 10 libier za deň, alebo 1000 libier za rok....
Zdroj: User Admin