Do Veľkej Británie iba s cestovným pasom

Do Veľkej Británie iba s cestovným pasom
Upozorňujeme, že pri cestách do Veľkej Británie od 1. októbra 2021 nebude stačiť občiansky preukaz, bude sa potrebné preukázať platným cestovným pasom.
Táto povinnosť sa nebude uplatňovať vo vzťahu k slovenským občanom, na ktorých sa vzťahuje pobytová schéma, tzv. Settlement Scheme, garantujúca právo pobytu. Takýto občania budú môcť do 31. decembra 2025 naďalej používať pri cestách do Veľkej Británie aj platné občianske preukazy.

Zdroj: MZV

Posledná aktualizácia: 26. 08. 2021