Viacard / Telepass

Na úhradu mýta za používanie diaľnic v Taliansku ponúkame diaľničnú platobnú kartu ViaCard ako aj telematické zariadenie Telepass. Karty ViaCard majú neobmedzenú platnosť. V prípade odcudzenia karty treba skutočnosť okamžite nahlásiť polícii , ako aj Združeniu ČESMAD Slovakia na tlačive „Declaration form Autostrade”. Tlačivo s uvedením mena klienta, čísla karty/zariadenia a dôvodu treba poslať združeniu do 24 hodín.

Platbu za talianske mýto je možné riešiť dvoma spôsobmi:

 •          Viacard (nie je vystavená ku konkrétnemu vozidlu, môže byť teda použitá v rámci celej spoločnosti) a slúži ako platobný prostriedok za prejdené mýto.
 •         Telepass (OBU), ktorý je určený na konkrétne vozidlo. Hlavnou výhodou je možnosť prejazdu mýtnou bránou bez zastavovania.

Talianska vláda poskytuje raz ročne bonus všetkým, ktorí používajú Viacard/Telepass. Združenie ČESMAD Slovakia Vám vyplatenie tohto bonusu zaistí v plnej výške.

Výhody použitia ViaCard:

 • karta je určená na úhradu mýta na všetkých diaľnicach v Taliansku
 • zľava na mýtnom až do výšky 13 %
 • z platieb kartou ViaCard možno refundovať DPH z Talianska (dopravca vždy dostane originály faktúr, z ktorých možno žiadať o vrátenie DPH) cez združenie ČESMAD Slovakia
 • možnosť využiť telematické zariadenie Telepass na prejazd cez mýtne portály bez zastavenia
 • karta je vystavená na názov spoločnosti, je prenosná medzi vozidlami, zariadenie Telepass sa vydáva len na jedno vozidlo (možnosť prehlásenia na vozidlo s inou ŠPZ)
 • zaistenie plného bonusu od talianskej vlády

Ďalšie informácie:

 • platí pre nákladné vozidlá aj pre autobusy
 • fakturácia 2x do mesiaca (prefakturácia obratov za dané obdobie + provízia ČESMAD)
 • výška mýta sa určí podľa počtu náprav vozidla
 • všetko o talianských dialniciach nájdete na www.autostrade.it 

Pokiaľ Vás tento spôsob úhrady mýta zaujal, pre viac informácií neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie.

Kontakt:

Ing. Štefan Matejička
e-mail: matejicka@cesmad.sk
Mob.: +421 908 983 228


Posledná aktualizácia: 08. 01. 2018