Zjednodušenie pohybu alkoholu a tabakových výrobkov na území Uzbekistanu

Zjednodušenie pohybu alkoholu a tabakových výrobkov na území Uzbekistanu

Od 1. marca 2018 vstúpil do platnosti Dekrét prezidenta Uzbeckej republiky č. UP-5366 „O opatreniach pre ďalšie zjednodušenie procedúr vykonávania tranzitu cez územie Uzbeckej republiky“.

V súlade s ustanoveniami uvedeného dekrétu sa pri preprave alkoholu a tabakových výrobkov po ceste tranzitom cez územie Uzbeckej republiky rušia skôr prijaté opatrenia.

Od 1 marca 2018 nebude požadované:

  • vydanie povolenia na tranzit uvedených výrobkov zo strany Kabinetu Ministrov Uzbeckej republiky;
  • dopravcom vložený vklad na depozitný účet colných orgánov Uzbeckej republiky zabezpečujúci úhradu colných platieb v súvislosti s uvedenými výrobkami.

Zdroj: ASMAP

Posledná aktualizácia: 05. 04. 2018