ČESMAD rokuje s ministerstvom o znížení niektorých pokút v mýtnom systéme

ČESMAD rokuje s ministerstvom o znížení niektorých pokút v mýtnom systéme

Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia aktívne komunikuje so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s legislatívnymi zmenami v oblasti cestnej nákladnej a osobnej dopravy.

Zástupcovia ČESMAD Slovakia dlhodobo poukazovali na príliš vysoké pokuty v oblasti cestného mýta. Novelou zákona sa tak vďaka pripomienkam združenia ČESMAD Slovakia dopravcovia dočkajú zníženia niektorých pokút v mýtnom systéme.  Konkrétne úpravy výšky pokút sú predmetom prebiehajúcich rokovaní a v tejto fáze nepovažujeme za vhodné zverejňovať čiastkové výsledky.

„Konkrétne sme žiadali znížiť pokuty za správne delikty, ktoré boli udeľované v rozkaznom konaní, na úroveň pokuty udelenej za priestupok,“ vysvetľuje Pavol Jančovič, prezident ČESMAD Slovakia.

„S ministerstvom dopravy sme sa dohodli, že pripravia nové legislatívne návrhy, na základe ktorých by sa mohli znížiť pokuty v rozkaznom konaní za neuhradenie mýta, ale aj za nesprávne nastavenie počtu náprav v rámci mýtnej palubnej jednotky na rovnakú výšku tak, ako je to v prípade blokového konania. Podmienkou však je, že pokuta bude uhradená do 15 dní,“ povedal ďalej Jančovič.

Ministerstvo žiada spravodlivo nastavené pravidlá pre všetkých. „Ministerstvo dopravy vždy seriózne rokovalo s dopravcami a všade tam, kde existujú relevantné argumenty na zmenu pravidiel, sa snažíme dopravcom vyjsť v ústrety. Naším spoločným cieľom musia byť spravodlivo nastavené pravidlá pre všetkých,“ uviedol minister dopravy Arpád Érsek.

Ministerstvo víta odbornosť a kvalitu diskusií, ktoré vedú s dopravcami. „Vážime si kvalitu a odbornosť diskusie a určite si vieme predstaviť aj zhodu na využití najekologickejších sadzieb mýta pre vozidlá s elektrickým pohonom. Zhodneme sa aj na fakte, že sa mýto nebude upravovať každý rok automaticky o infláciu, ale iba vtedy, keď bude ekonomicky opodstatnený,“ dodala štátna tajomníčka rezortu dopravy Ladislava Cengelová.

Cieľom ČESMAD Slovakia je zabezpečiť návrhy a riešenia v oblasti legislatívy v podobe konkrétnych krokov, ktoré môžu výrazne pomôcť slovenským dopravcom v ich podnikaní a práve nižšie pokuty sú pozitívnym výsledkom série rokovaní s ministerstvom.


Posledná aktualizácia: 04. 09. 2018