Dopravcovia vítajú dohodu ministrov Rady EÚ, aj keď nie je dokonalá

Dopravcovia vítajú dohodu ministrov Rady EÚ, aj keď nie je dokonalá

Rada ministrov dospela pri cestnom balíčku ku kompromisu, pre dopravcov je navrhovaná reforma prijateľná.

Dvanásťhodinové rokovanie Rady ministrov dopravy EÚ o Cestnom balíčku, ktoré sa konalo v pondelok 3. decembra 2018 v Bruseli, prinieslo kompromis západných a východných krajín EÚ, ktorý je pre slovenských dopravcov prijateľný. Cestný balíček zverejnila Európska komisia v máji minulého roku.

V Bruseli sa tento týždeň rokovalo o „Lex specialis“,  kabotážnej doprave, čase riadenia a odpočinku a tachografoch. Slovenskú republiku zastupoval v Bruseli aj minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Rada odmietla počítanie dní a hodín strávených v inej krajine pre uplatňovanie pravidiel vysielania pracovníkov a vyňala z nich aj všetky exportné a importné prepravy tzn. vyňatie tranzitu a bilaterálnych prepráv. Na vyňatie treťoštátnych prepráv sa, bohužiaľ, bude čakať do zavedenia inteligentného tachografu druhej generácie. Výsledok rokovania má umožniť skrátenie dvoch týždenných odpočinkov vodiča za sebou a ich trávenie v kabíne vozidla. Pravidelný týždenný odpočinok sa však musí tráviť mimo vozidlo. Kompromis zavádza tiež päťdenné odkladné obdobie pre výkon kabotáže tzv. cooling off period a určuje termín na vybavenie všetkých vozidiel v medzinárodných prepravách inteligentným tachografom na koniec roka 2024 (pre nové vozidlá od roku 2022). Kompromisom sa podarilo posunúť od návrhu Európskej komisie k realistickejšiemu modelu s menšou administratívnou záťažou dopravcov.

Navrhnutá reforma o odpočinku vodičov je pre dopravcov prijateľná. „Rozhodnutie Rady znamená zákaz tzv. pravidelného odpočinku v kabíne, t.j. 45 hodín a viac a zároveň umožňuje tráviť tzv. skrátený odpočinok 24 h vo vozidle bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Tento kompromis akceptujeme, pretože väčšina našich vodičov bude po dvoch krátkych odpočinkoch smerovať domov, čo zodpovedá obchodnému modelu našich dopravcov. V ďalších fázach musíme zabezpečiť, aby tento skrátený odpočinok nebol obmedzený ďalšími podmienkami,“ hovorí prezident ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič.

ČESMAD Slovakia napriek tomu vidí v navrhovanej reforme určité nedostatky. „Kompromis nie je dokonalý, ale výsledok z Rady nám dáva šancu udržať našu pozíciu na spoločnom európskom trhu. Teraz sú na rade europoslanci a veríme, že aj Európsky parlament podporí jednotné pravidlá pre Európu. Budeme pracovať aj naďalej v Európskom parlamente a následnom rokovaní medzi Radou a EP v tzv. trialógoch na ešte väčšom vylepšení výslednej podoby balíčku pre našich dopravcov. Veľmi nám záleží na dosiahnutí kompromisných podmienok, inak môže platiť 27 rôznych národných aplikácií smernice o vysielaní pracovníkov s odlišnými výpočtami minimálnych miezd a ďalšími pravidlami. To by bola pre jednotný dopravný trh neúnosná situácia,“ vysvetľuje ďalej Jančovič.

Dopravcovia zároveň ocenili aj podporu ministra dopravy.  „Ceníme si podporu ministra dopravy Arpáda Érseka, ktorý v spolupráci so Stálym zastúpením SR v Bruseli dokázal obhájiť dopravný model slovenských dopravcov a zastať sa ich. Oceňujeme prácu všetkých slovenských vyjednávačov a veríme, že dohoda Rady zamedzí ďalšiemu rozširovaniu jednostranných národných opatrení proti východným dopravcom,“ povedal prezident Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič.

Združenie ČESMAD Slovakia oceňuje kompromis ministrov, aj keď nie je dokonalý. Pre dopravcov by tento kompromis priniesol v praxi menšiu administratívnu záťaž. Dopravcovia vítajú najmä flexibilitu v medzinárodných prepravách,  ich zámerom je tiež aj naďalej sa usilovať o čo najskorší nástup novej generácie digitálneho tachografu.
Združenie ČESMAD Slovakia verí, že sa rokovania o Cestnom balíčku podaria dokončiť na jar 2019, ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu.


Posledná aktualizácia: 06. 12. 2018