Dopady prijatých zákonov

Dopady prijatých zákonov

V poslednom období bolo v Národnej rade Slovenskej republiky prijatých niekoľko zákonov, ktoré majú dopad na hospodárenie firiem, na Vás ako zamestnávateľa (napr. zvýšenie príplatkov, nárast minimálnej mzdy a pod.). Okrem toho sa od roku 2020 navrhuje ďalšie zvýšenie minimálnej mzdy na sumu 600 EUR. Je preto nevyhnutné pre nás disponovať reálnymi a konkrétnymi údajmi Vašej firmy o negatívnych dopadoch týchto nezodpovedných krokov, aby mohlo združenie ČESMAD Slovakia konať ešte pred rozhodnutím vládnych orgánov.

S ohľadom na vyššie uvedené Vás prosíme o vyplnenie tabuľky v prílohe, konkrétne súbor s názvom „Dopady prijatých zákonov“, kde sú uvedené tri jednoduché tabuľky (odhadované dopady na rok 2020 a rok 2019 a reálne dopady v roku  2018) s uvedením jednotlivých príplatkov, resp. opatrení.

Dovoľujeme si Vás požiadať aj o zaslanie informácie, či a aký mali uvedené opatrenia vplyv na hospodársky výsledok Vašej spoločností a zároveň aj uviesť počet zamestnancov Vašej firmy.

S ohľadom na vyššie uvedené si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie požadovaných údajov v podobe vyplnenej tabuľky za Vašu firmu do 25. apríla 2019 na emailovú adresu kozubik@cesmad.sk.

Ďakujeme za spoluprácu.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020