ČESMAD a MDV SR rokovali o riešeniach a podpore pre dopravcov

ČESMAD a MDV SR rokovali o riešeniach a podpore pre dopravcov

ČESMAD Slovakia má záujem o podporu sektoru cestnej dopravy a v roku 2020 bude pokračovať v ďalších rokovaniach a stretnutiach so zástupcami jednotlivých rezortov.

V dôsledku dlhodobého neriešenia makroekonomických a legislatívnych podmienok pre podnikanie v oblasti cestnej dopravy na Slovensku slovenskí cestní dopravcovia aj na konci roka 2019 podnikajú kroky, aby sa zmenila legislatíva v tejto oblasti.

Vo štvrtok 19. decembra 2019 sa na pôde Ministerstva dopravy a výstavby SR stretli zástupcovia združenia ČESMAD Slovakia – prezident Pavol Jančovič, I. viceprezident Pavol Piešťanský a generálny tajomník Ivan Rusko so zástupcami ministerstva dopravy štátnou tajomníčkou Ladislavou Cengelovou a generálnym riaditeľom Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Petrom Vargom.

Jednou z kľúčových tém tohto stretnutia bol „návrh na zmenu v právnej úprave dane z motorových vozidiel a zníženie daňového zaťaženia dopravcov v kompetencii Ministerstva financií SR“.

„Ministerstvo dopravy dlhodobo podporuje aktivity vedúce k zlepšovaniu podnikateľského prostredia v oblasti nákladnej dopravy a má viacero konkrétnych a hmatateľných výsledkov. Aj v témach, ktoré nepatria rezortu dopravy, sa snažíme pozitívne vplývať na ostatné rezorty, do ktorých gescie diskutované otázky patria. V tejto oblasti je ČESMAD náš dlhoročný odborný partner,“ povedal po rokovaní Peter Varga, generálny riaditeľ Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Jedným z riešení zlepšiť konkurencieschopnosť slovenských dopravcov je aj zníženie dane z motorových vozidiel, ktorá je v gescii Ministerstva financií SR.

Strata konkurencieschopnosti

Vysoká daň z motorových vozidiel, resp. daňové zaťaženie negatívne vplýva na stratu konkurencieschopnosti slovenského dopravcu, ktorý ma na domácej pôde absolútne nevhodné podmienky na podnikanie. Daň z motorových vozidiel je na Slovensku neúnosná, pretože máme druhú najvyššiu daň z motorových vozidiel v EÚ, pričom v okolitých krajinách je táto daň oveľa nižšia.

ČESMAD Slovakia prišlo s konkrétnym návrhom, ako túto daň znížiť (zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel). Cieľom dopravcov je zníženie ročnej sadzby dane za ťahač a náves (návesová súprava 40t) a ČESMAD ďalej navrhuje zvýšenie zliav a zmenu v ročných sadzbách daní za jednotlivé kategórie vozidiel. Návrh združenia zároveň reflektuje nastavenie sadzieb a výšky zliav tak, ako majú napríklad v Českej republike.

Zástupcovia obidvoch strán sa dohodli aj na ďalšej intenzívnej spolupráci v budúcom roku s cieľom optimalizovať legislatívny rámec v oblasti cestnej dopravy. ČESMAD Slovakia má záujem o podporu sektoru cestnej dopravy a v roku 2020 bude pokračovať v ďalších rokovaniach a stretnutiach so zástupcami jednotlivých rezortov.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020