Stanovisko združenia ČESMAD Slovakia k ukončeniu rokovaní ohľadne zmien dane z motorových vozidiel a zliav zo sadzieb mýta

Stanovisko združenia ČESMAD Slovakia k ukončeniu rokovaní ohľadne zmien dane z motorových vozidiel a zliav zo sadzieb mýta

V stredu 29. januára 2020 sa uskutočnilo záverečné rokovanie zástupcov združenia ČESMAD Slovakia na úrovni Ministra financií SR Ladislava Kamenického a Ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érséka.

Predmetom rokovania boli finálne návrhy Ministerstva dopravy SR k zľavám so sadzieb mýta a Ministerstva financií SR k úprave dani z motorových vozidiel.

Prijatie zmeny Nariadenia Vlády č. 497/2013, Z.z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, ktoré bolo predložené Ministerstvom dopravy a výstavby SR, považuje združenie ČESMAD Slovakia za významný krok v prospech slovenských dopravcov. Prijatie tohto nariadenia je v súčasnosti jediným skutočným finančným prínosom v prospech slovenského dopravcu, ktoré Vláda SR mohla prijať do konca tohto funkčného obdobia.

Schválené nariadenie Vlády SR vychádza v ústrety dopravcom zavedením zliav od prvého kilometra spätne s platnosťou od 1. januára 2020, v závislosti od počtu prejdených kilometrov na jednotlivé vozidlá. Zľavy sa budú vyplácať spätne mesačne, pričom prvé vyplatenie zliav bude 1. júla 2020 za obdobie od 1. januára 2020.

Návrh Ministerstva financií SR k úprave dani z motorových vozidiel schválilo Prezídium združenia ČESMAD Slovakia s vedomím, že aktuálna Vláda SR už nemôže tento legislatívny proces ukončiť. Tento ponúknutý návrh považuje Prezídium združenia ČESMAD Slovakia za akceptovateľný, pričom očakáva, že bude východiskom pre ďalšie rokovania s novovzniknutou Vládou SR ktorá vzíde z februárových parlamentných volieb.

Zástupcovia združenia ČESMAD Slovakia v dnešných dňoch rokujú s predstaviteľmi všetkých politických strán, ktoré majú predpoklad dostať sa po voľbách do parlamentu. Tieto deklarujú podporu zníženia dane z motorových vozidiel a niektoré deklarujú aj ochotu zníženie dani z motorových vozidiel na úroveň minimálnych sadzieb Európskej Únie. Práve tieto minimálne sadzby dane z motorových vozidiel sú cieľom budúcich rokovaní združenia.

Združenie ČESMAD Slovakia očakáva, že nová vláda a nový parlament dohodnuté podmienky nielen podporí, ale aj zásadne zlepší, v prospech dopravcov SR s účinnosťou od 1. januára 2020.

ČESMAD Slovakia považuje akékoľvek ďalšie násilné vymáhanie zmien dohodnutých podmienok, v tomto predvolebnom období, za nekonštruktívne.

Združenie bude naďalej presadzovať legislatívne zmeny, ktoré budú zlepšovať podnikateľské prostredie v odvetví cestnej dopravy na Slovensku. Na odborných témach sa pracuje kontinuálne a problémy a témy, ktoré podliehajú politickému rozhodnutiu bude združenie ČESMAD Slovakia riešiť po februárových parlamentných voľbách.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020