Zmena výšky minimálnej mzdy pre vodičov vo Francúzsku

Zmena výšky minimálnej mzdy pre vodičov vo Francúzsku

Výška minimálnej mzdy vo Francúzsku sa odvíja od kolektívnej zmluvy. Základná výška minimálnej mzdy sa od 1. januára 2020 mení z 10,03 €/hod na 10,15 €/hod.

Kolektívna zmluva určuje zaradenie vodičov a iných zamestnancov v sektore dopravy do viacerých skupín v závislosti od ich vzdelania, skúseností, náročnosti práce atď.  Vodiči v medzinárodnej doprave spadajú pod skupinu 7 .

Výška minimálnej hodinovej mzdy pre vodičov je v súčasnosti 10,39 €/hod. Výška hodinovej mzdy sa ďalej zvyšuje s počtom odpracovaných rokov u zamestnávateľa: po 2 rokoch trvania pracovného pomeru sa hodinová  mzda zvyšuje na úroveň 10,5978 €/hod, po 5 rokoch - 10,8056 €/hod, po 10 rokoch - 11,0134 €/hod, po 15 rokoch - 11,2212 €/hod. 

Pri vypĺňaní deklarácií pre vodičov na stránke SIPSI je potrebné od 1. januára 2020 uvádzať vyššie uvedené hodinové sadzby.

Deklarácie, ktoré boli vytvorené v minulom roku, môžu ostať so starou sadzbou.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020