Vymáhanie náhrady neoprávneného navýšenia mýta v Nemecku

Vymáhanie náhrady neoprávneného navýšenia mýta v Nemecku

Aktualizácia 4. decembra 2020

 

Európsky súdny dvor (ESD) rozhodol 28. októbra 2020, že súčasná výška mýta v Nemecku porušuje európske zákony. Podľa smernice EÚ 1999/62/ES môžu byť vo výške mýta zahrnuté iba náklady na údržbu a rozvoj infraštruktúry. Nemecko však zahrnulo do výšky mýta aj náklady na dopravnú políciu. Pretože dopravná polícia vykonáva policajné činnosti v rámci verejnej moci, náklady, ktoré vzniknú dopravnej polícii, nemôžu predstavovať náklady na správu infraštruktúry v zmysle článku 7 ods. 9 smernice podľa ESD. Výška nemeckého mýta je v rozpore s európskym právom minimálne v takom rozsahu, v akom vychádzalo z nákladov na dopravnú políciu.

Spoločnosti a jednotlivci, ktorí platili mýto za nákladné vozidlá v Nemecku majú v súčasnosti možnosť požadovať náhradu za neoprávnené navýšenie mýta od Spolkovej republiky Nemecko. Aj keď sa v súčasnosti určuje presná výška neoprávneného navýšenia mýta, podľa súčasných odhadov toto navýšenie predstavuje minimálne 4 % zaplateného mýta. Môže však existovať možnosť ďalších nárokov.

Po preskúmaní rôznych ponúk sa združenie ČESMAD Slovakia rozhodlo spolupracovať s renomovanou právnickou kanceláriou Hausfeld LLP a poskytovateľom IT služieb a zároveň donorom sporu spoločnosť eClaim. Spoločnosť eClaim ponúka dopravcom možnosť presadiť si ich nároky z neoprávneného navýšenia mýta v Nemecku rýchlo, ľahko a bez rizika nákladov. Pre členov združenia ČESMAD Slovakia ponúka pritom zvýhodnené sadzby.

Z dôvodu prísnych premlčacích lehôt v Nemecku platitelia mýta už pravdepodobne nebudú môcť vymáhať pohľadávky, ktoré vznikli pred rokom 2017. V prípade mýta zaplateného v roku 2017 zaniknú nároky na konci roka 2020. Preto sa musia rýchlo vykonať opatrenia, ktoré premlčaniu nárokov zabránia.

Za týmto účelom záujemcovia uzatvoria dohodu o financovaní so spoločnosťou eClaim a priamo udelia poverenie právnickej firme Hausfeld. Na rozdiel od procesu vymáhania škody spôsobenej kartelovou dohodou výrobcov nákladných vozidiel si to nevyžaduje postúpenie pohľadávky, záujemcovia o vymáhanie neoprávneného navýšenia nemeckého mýta budú priamo zastúpení advokátskou kanceláriou Hausfeld.

Spoločnosť eClaim pokryje všetky súdne trovy, ako aj poplatky advokátskej kancelárie Hausfeld výmenou za províziu v prípade úspechu. Táto provízia závisí od toho, kedy sa konanie ukončí. Teda od toho, či dôjde k urovnaniu sporu pred podniknutím právnych krokov, či bude potrebné vzorové konanie alebo či bude pre každú spoločnosť potrebná individuálna žaloba. Pre záujemcov o vymáhanie nemeckého mýta sme so spoločnosťou eClaim dohodli nasledujúce špeciálne podmienky:

Provízia Štandardné sadzby

Sadzby pre

ČESMAD Slovakia
V prípade predsúdneho zmieru bez vzorového konania 15 % 12,5 %
V prípade nutnosti viesť vzorové konanie 23 % 20 %
Ak sa nároky príslušného platiteľa mýta budú musieť vymáhať individuálne súdnou cestou 33 % 30 %

Spoločnosti, ktoré majú záujem o vrátenie neoprávneného navýšenia mýta podľa tohto modelu, sa teraz môžu zaregistrovať tu: www.tollreclaim.com

Web je k dispozícii aj v slovenčine. Pri registrácii sa volí jazyk komunikácie, ktorý je k dispozícii v angličtine, nemčine či češtine. Zmluvy budú záujemcovi tiež k dispozícii v týchto jazykoch. Záujemcovia sa zaregistrujú na webovej stránke. Potom, ako to urobia, dostanú následný uvítací e-mail a neskôr tiež e-mail so žiadosťou o nahranie potrebných dokumentov a zadanie informácií, kde budú vyzvaní, či žiadajú o vrátenie neoprávneného navýšenia mýta cez ČESMAD Slovakia na priznanie výhodnejších podmienok oproti štandardu (nižšia provízia pre spoločnosť eClaim podľa tabuľky) ako člen niektorej z asociácií dopravcov (pri výbere označiť ČESMAD Slovakia).

Odporúčame konať rýchlo, aby ste ochránili premlčanie nárokov na úhradu vzniknutých aj v roku 2017 – pôvodná registrácia bola potrebná do 4. decembra 2020, spoločnosti Hausfeld/eClaim ju z dôvodu očakávaného náporu takmer 20 000 registrácií v tento deň predĺžili do 8. decembra 2020 s tým, že potrebné dokumenty bude treba poskytnúť do 14. decembra 2020.

Doklady, ktoré budú potrebné na presadenie nárokov z rokov 2017 až 2020:
- všetky údaje k platbám mýta a doklady o zaplatení mýta v Nemecku z týchto rokov.

Dokladmi o mýtnych transakciách sa rozumejú faktúry od spoločnosti Toll Collect alebo faktúry od spoločností, ktoré sprostredkúvajú platbu mýta v Nemecku. Ideálne je zaslať všetky informácie o mýtnych transakciách, ktoré máte k dispozícii v období od roka 2017 do 31. októbra 2020.

Dopravcovia sú okrem iného povinní podpísať a zaslať viacero zmlúv a dokladov – Dohodu o financovaní (Financing agreement), Dohodu o poplatkoch (Fee agreement) a ďalej plnú moc na zastupovanie. Všetky tieto dokumenty sú poskytnuté dopravcovi v českom jazyku, ale iba ako vzor. Pozorne si ich preštudujte, či s nimi súhlasíte. Podpísať je následne potrebné nemeckú alebo anglickú verziu dokumentu. Tieto dokumenty je potrebné podpísať a nahrať na server a plnú moc v dvoch vyhotoveniach zaslať na požadovanú adresu.

- všetky odovzdané dokumenty musia byť vystavené na vaše meno alebo meno vašej firmy.

Každý podnik platiaci mýto sa musí registrovať jednotlivo. Skupinové registrácie nie sú možné. Dávajte, prosím, pozor na to, aby odovzdané doklady boli vystavené na vaše meno alebo meno firmy. (Prípadné premenovania alebo právni nástupcovia sa musia dokladovať zodpovedajúcimi výpismi z obchodného registra. V tomto prípade je najlepšia možnosť v kroku 4 pri nahrávaní faktúr za prejazdené mýto a ako druh dokumentu zvoliť "Iný dokument".)


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 15. 03. 2022