Zabezpečenie colného dlhu v prípade odchodu Veľkej Británie bez dohody

https://cesmad.sk/karnety-tir

V prípade brexitu bez dohody, bude možné na zabezpečenie colného dlhu pri prepravách do a z Veľkej Británie už od 1. novembra 2019 použiť systém TIR a tieto prepravy vykonávať na podklade karnetov TIR.

Pre bližšie informácie kontaktujte colné oddelenie združenia, tel.: 0903 282739.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020