Zasadnutia

Bezpečnosť na cestách je najvyššou prioritou

Bezpečnosť na cestách je najvyššou prioritou

V piatok 21. februára  sa v Londýne uskutočnilo už v poradí druhé fórum logistiky a inovácií (IRU’s Logistics and Innovation Forum), ktoré organizovala Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU. Na fóre sa stretli lídri mobility, logistiky a inovatívni poskytovatelia služieb, ktorí diskutovali o budúcnosti a bezpečnosti v cestnej doprave. Bezpečnosť na cestách Fórum sa zameralo na odblokovanie obchodných príležitostí...
 
29. Plenárne zhromaždenie združenia ČESMAD Slovakia

29. Plenárne zhromaždenie združenia ČESMAD Slovakia

Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa konalo plánované 29. Plenárne zhromaždenie, ktoré bolo volebné.Najväčšie stretnutie dopravcov v tomto roku prinieslo nových zástupcov Prezídia a Revíznej komisie, a tak má ČESMAD Slovakia od včera nové zloženie. Zároveň sa zvolil aj prezident združenia, opätovne sa ním stal Pavol Jančovič. Prvým viceprezidentom sa stal Pavol Piešťanský...
 
Seminár: „Novinky v colnom práve“

Seminár: „Novinky v colnom práve“

Dňa 4. júna 2019 sa v priestoroch agentúry SARIO na Trnavskej ceste v Bratislave konal seminár „Novinky v colnom práve“. Prednášateľmi boli advokáti z advokátskej kancelárie Prosman§Pavlovič, ktorá sa špecializuje na colné a daňové právo (vrátane práva spotrebných daní a práva registračných pokladníc) a transportného práva. Za združenie ČESMAD Slovakia sa seminára zúčastnila vedúca colného oddelenia Tatiana...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Aké bolo 28. plenárne zhromaždenie?

Aké bolo 28. plenárne zhromaždenie?

V sobotu 1. decembra 2018 sa konalo 28. Plenárne zhromaždenie v Hoteli Chopok v Demänovskej Doline. Plenárneho zhromaždenia sa zúčastnilo 60 členov združenia s váhou hlasov 11 002. Z dôvodu nízkej účasti nebolo plenárne zhromaždenie uznášaniaschopné. V zmysle platných stanov združenia je potrebná najmenej jedno-štvrtinová účasť riadnych členov na to, aby bolo plenárne zhromaždenia uznášaniaschopné. V zmysle stanov...
 
Plenárne zhromaždenie

Plenárne zhromaždenie

                  Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia si Vás dovoľuje srdečne pozvať na 28. Plenárne zhromaždenie cestných dopravcov, ktoré sa bude konať:  Termín: 1. decembra 2018 (sobota) o 10:00 hod. Miesto konania: Hotel CHOPOK, Demänovská dolina 20, 031 01  Liptovský Mikuláš...
 
13. mimoriadne zasadnutie Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia

13. mimoriadne zasadnutie Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia

Zástupcovia združenia sa aktívne zapájajú do legislatívneho procesu zákonov, ktoré úzko súvisia s vykonávaním podnikateľskej činnosti v oblasti cestnej dopravy. Pripravované zmeny sú navrhnuté tak, aby sa vytváralo lepšie podnikateľské prostredie. V tomto zmysle boli legislatívnym oddelením pripravené úpravy niektorých zákonov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
12. riadne zasadnutie Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia

12. riadne zasadnutie Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia

V rámci 12. zasadnutia prezídia, ktoré sa uskutočnilo v obci Sliač, sa prediskutovali a následne riešili tie najzávažnejšie problémy, ktoré boli vyvodené z aktuálnej situácie.Začiatkom mája sa uskutočnilo vecné a konštruktívne rokovanie prezidenta združenia Ing. Pavla Jančoviča s ministrom dopravy a výstavby PaedDr. Arpádom Érsekom, ktoré je dôležitým odrazovým bodom pre ďalšiu spoluprácu...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Stretnutie expertnej skupín CEN TC 119

Stretnutie expertnej skupín CEN TC 119

V dňoch 10. a 11. apríla 2017 sa konalo v Berlíne stretnutie expertných skupín CEN TC 119 WG 7 k revízii noriem EN 12640 (viazacie body úžitkových vozidiel a intermodálnych nákladných jednotiek) a EN 12641 - 1, 2 (plachty úžitkových vozidiel a intermodálnych nákladných jednotiek), ktorých som sa mohol s podporou združenia ČESMAD Slovakia zúčastniť. Normy patria...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU