Príklady z právnej praxe

Oznámenie poškodenia zásielky

Oznámenie poškodenia zásielky

PODNET: Posielam v prílohe „Oznámenie poškodenia zásielky“ , ktorú sme obdržali dnes t.j. 06.04.2016 od spoločnosti, pre ktorú sme uskutočňovali prepravu zo Senca do Horní Počernice v dňoch 16.-19.10.2015. Tovar sme ale nakoniec nevykladali v Horných Počerniciach v sklade Internet Mall a to z dôvodu to na danom mieste nebolo...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Príkaz na úhradu pokuty v ČR vs. premlčacia doba

Príkaz na úhradu pokuty v ČR vs. premlčacia doba

PODNET: Či je oprávnené aj po ročnej lehote žiadať príkaz na úhradu pokuty vo výške 21.000 Kč, ktorá bola uložená v ČR z dôvodu prekročenia maximálnej prípustnej okamžitej hmotnosti ťahača ako aj maximálnej prípustnej okamžitej hmotnosti na nápravu. VYJADRENIE: V tejto súvislosti musíme konštatovať, že príslušný organ bol oprávnený uložiť pokutu...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Udelenie pokuty v Belgicku

Udelenie pokuty v Belgicku

PODNET: Vodič bol dňa 16.2.2016 o 10:54 zastavený policajnou hliadkou v Belgicku na diaľnici A15 (E42) pri Verlaine. Spolu mal vodič 6 vykládok po Belgicku. V tom čase sa presúval z prvej vykládky z B-4610 Beyne po diaľnici A15 (E42) k druhej vykládke B-5300 Andenne. Policajt si pri kontrole vyžiadal...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Oneskorená úhrada mýta v Maďarsku

Oneskorená úhrada mýta v Maďarsku

PODNET: Vodič prišiel do Maďarska cez hraničný prechod Medveďov s tým, že hneď na prvej pumpe si zakúpil dodatočne diaľnicu za úsek, ktorým prešiel. Následne ho o polnoci zastavili na hraničnom prechode Udvar, kde dostal pokutu 550 € na šek. Vodič má nárok si do 5 h dokúpiť daný úsek,...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Pokuta za prekročenie povolenej rýchlosti v Taliansku

Pokuta za prekročenie povolenej rýchlosti v Taliansku

PODNET: Prišla nám 20.04.2016 3x pokuta z Talianska o prekročení rýchlosti. Tieto auta už nemáme a ani títo vodiči už u nás nepracujú, z toho jeden je už žiaľ mŕtvy. Prosím Vás o pomoc ako pokračovať ďalej. VYJADRENIE: Je možné napadnúť uloženie pokuty, ak sa podarí presadiť tvrdenie, že uvedené porušenia neboli spôsobené spoločnosťou, ale zamestnancami....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Poškodenie tovaru pri dopravnej nehode

Poškodenie tovaru pri dopravnej nehode

PODNET: Potrebujem poradiť ohľadom dopravnej nehody v Taliansku, ktorá sa stala 15.12.2015 nie z našej viny, auto prepravovalo tovar Slovenskej spoločnosti pod ADR prepravou, čo sa týka tovaru cca asi polovica bola pri nehode poškodená. Tovar, ktorý nebol poškodený sme na vlastné náklady dopravili zákazníkovi na miesto určenia, ostatný tovar čo...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Absencia na pracovisku

Absencia na pracovisku

PODNET: Zamestnanec – vodič MKD mal uzatvorenú Pracovnú zmluvu na dobu určitú od 24.01.2015 do 30.6.2015. 22.6.2015  pracoval do 02:15 hod., 23.6.2015 – mal dovolenku, 24.6.2015 pracoval od 22.10 hod. -  do 25. 6.2015 04.30 hod. od 26.6.2015 už do práce nenastúpil a telefón nezdvíhal. Dovolenku nemal schválenú, nakoľko o jej čerpanie nepožiadal....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Pracovná zmluva vodiča

Pracovná zmluva vodiča

PODNET: Akou formou uviesť ( text ) v pracovnej zmluve vodiča , znenie § 62 odst. 8 v prípade, že vodič nedodrží dĺžku výpovednej doby. Za akých podmienok je možné uvádzať v pracovnej zmluve vodiča miesto výkonu práce ( adresa našej materskej firmy v zahraničí, kde vodiči nastupujú do vozidiel...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU