Brexit stále nejasný

Brexit stále nejasný

Po výmene na poste premiéra Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Veľká Británia“)  došlo k tvrdšiemu postoju k odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. Nový premiér Boris Johnson jednoznačne presadzuje, aby Veľká Británia opustila Európsku úniu do 31. októbra 2019 bez ohľadu na to, či parlament schváli alebo neschváli dohodu o brexite. Väčšina Britov jeho plán podporuje. Vyplýva to z prieskumu, podľa ktorého by až 54 percentám opýtaným neprekážalo, keby Johnson vyradil parlament z rozhodovania o prípadnom brexite bez dohody.

 

Očakáva sa, že poslanci dolnej snemovne britského parlamentu, ktorí nesúhlasia s odchodom bez dohody, podniknú v prvej polovici septembra kroky, aby k tejto alternatíve brexitu nedošlo. K rozhodujúcemu zápasu v parlamente by malo dôjsť  9. septembra 2019.

V súčasnosti sa nedá predpokladať, ako sa situácia vyvinie. Stále sú v hre všetky možnosti.

Čo by pre medzinárodnú cestnú dopravu znamenal odchod bez dohody, tzv. „tvrdý brexit“, opýtali sme sa Mareka Hudeca z oddelenia cestnej dopravy Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 

Z jeho odpovede vyberáme:

 

V súvislosti s vystúpením Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody bolo dňa 27. marca 2019 v Úradnom vestníku Európskej únie publikované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501 o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej a osobnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie. Ak Veľká Británia opustí Európsku úniu dňa 31. októbra 2019 bez dohody, od 1. novembra 2019 sa začne uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501. Toto nariadenie komplexne upravuje podmienky vykonávania nákladnej dopravy s Veľkou Britániou vrátane bilaterálnych prepráv, kabotáže a treťoštátnych prepráv, ktoré smerujú z a do Európskej únie. Nariadenie zároveň upravuje aj podmienky pravidelnej autobusovej dopravy.

 

Počas platnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501 vo vzťahu k Veľkej Británii zostáva zachovaný súčasný stav, čiže nie sú potrebné pre slovenských dopravcov  bilaterálne povolenia, tranzitné povolenia a ani treťoštátne povolenia na vývoz a dovoz tovaru z členských krajín Európskej únie. Pre vývoz a dovoz tovaru z Veľkej Británie do krajín mimo Európskej únie odporúčame využívať príslušné povolenia CEMT tak, ako to platí aj v súčasnosti.

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501 má platnosť do konca roku 2019, avšak predpokladáme, že od septembra 2019 začnú rokovania o predĺžení platnosti tohto nariadenia. Ak platnosť nariadenia bude predĺžená naďalej, do skončenia platnosti nariadenia slovenskí dopravcovia nebudú potrebovať povolenia CEMT tak, ako je to vyššie uvedené na prepravy pre vývoz/dovoz tovaru z členských krajín Európskej únie do Veľkej Británie.

 

Ak budeme mať bližšie informácie o predĺžení platnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501, budeme združenie ČESMAD Slovakia informovať.

Ministerstvo má v súčasnosti k dispozícii aj povolenia CEMT v počte 335, ktoré neboli pridelené, avšak na tento rok v súvislosti s brexitom nie sú zatiaľ potrebné, pretože ak Veľká Británia opustí Európsku úniu bez dohody,  začne sa uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501 od nasledujúceho dňa po vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie.

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejňuje informácie týkajúce sa brexitu na nasledovnej adrese:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/brexit

 

Spracovala Tatiana Prokopiusová


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020