Digitalizácia uľahčí obchodovanie po brexite

Digitalizácia uľahčí obchodovanie po brexite

V mesiaci december 2019 sa Spojené kráľovstvo stalo dvadsiatou štvrtou krajinou, ktorá ratifikovala Protokol e-CMR, digitálnu verziu Dohovoru CMR (Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave). Elektronická verzia ponúka nižšie náklady, rýchlejšie administratívne procesy a väčšiu transparentnosť. Po brexite bude e-CMR ideálnym riešením uľahčenia pohybu nákladných vozidiel medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou.

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva ratifikovať Protokol e-CMR je výsledkom spoločného úsilia Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU a jej členov zo Spojeného kráľovstva, a to Združenia nákladnej dopravy a Asociácie cestnej nákladnej dopravy.

Tento krok prichádza v rozhodujúcom okamihu a môže viesť k prekonaniu potenciálnych prekážok obchodu v dôsledku brexitu.

Protokol e-CMR umožňuje prevádzkovateľom dopravy a vodičom používať elektronickú verziu tradičného papierového nákladného listu CMR. Tým sa výrazne znižujú administratívne náklady, dochádza k úspore času, pričom všetky zúčastnené strany majú požadované informácie v reálnom čase.

V rámci celkovej stratégie zameranej na realizáciu cestnej dopravy bez papiera, bude IRU i naďalej úzko spolupracovať so svojimi členmi s cieľom zabezpečiť, aby odvetvie cestnej dopravy čo najrýchlejšie a v globálnom meradle využilo výhody e-CMR.


Zdroj: IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020