Hraničné priechody medzi Bieloruskom a Ruskou federáciou by mali byť oficiálne sprístupnené pre medzinárodnú prepravu

Medzi Ruskou federáciou a Bieloruskom došlo k dohode o vzájomnom uznávaní víz, čo bude mať priaznivý dopad aj na medzinárodnú dopravu vstupujúcu na územie Ruska tranzitom cez Bielorusko. Hraničné priechody medzi Ruskom a Bieloruskom by mali získať štatút medzinárodných priechodov.

Na základe medzinárodného tlaku ako aj intenzívneho rokovania medzi príslušnými bieloruskými a ruskými orgánmi došlo k medzivládnej dohode o vzájomnom uznávaní víz. Tento dokument by mal vyriešiť tranzit zahraničných osôb s ruským alebo bieloruským vízom cestujúcich na územie Ruska a Bieloruska. Cudzinci s platným ruským vízom budú teda môcť prekročiť bielorusko-ruské hranice a voľne vstúpiť na územie Ruska a Bieloruska po železnici, letecky alebo po ceste.

Občania tretích krajín s bieloruským vízom budú môcť vstúpiť a zostať na území Ruskej federácie po dobu platnosti bieloruského víza a opačne. Po vstupe vyššie uvedenej dohody do platnosti, cudzinci, pre ktorých platí vízová povinnosť, nebudú musieť pre pobyt na území Bieloruska a Ruska požiadať o vydanie oboch víz. Bude postačovať vízum platné pre jednu z týchto krajín. Pre cudzích štátnych príslušníkov vstupujúcich na územie Bieloruska bez víz v prípade bezvízového vstupu cez letisko Minsk do 30 dní, bude naďalej platiť povinnosť požiadať o vydanie ruského víza, pokiaľ budú chcieť pokračovať v ceste alebo zostať na území Ruska.

Medzivládna dohoda bude podpísaná 13. decembra 2018 v Breste v Bielorusku na stretnutí Rady ministrov únijných štátov Bieloruska a Ruska. Po splnení národných postupov by mala táto dohoda vstúpiť do platnosti pred 20. májom 2019, t. j. pred príchodom účastníkov Európskych hier 2019, ktoré sa budú konať v Minsku.

O ďalších podrobnostiach vás budeme priebežne informovať.


Posledná aktualizácia: 13. 12. 2018