Vydávanie víz vo forme elektronického dokumentu pre cudzincov

Vydávanie víz vo forme elektronického dokumentu pre cudzincov

Vláda Ruskej federácie prijala dňa 15.  mája 2019 Uznesenie č. 595 „O  podmienkach vydávania víz vo forme elektronického dokumentu a vstupe na územie Ruskej federácie na základe víz vo forme elektronického dokumentu zahraničných občanov prichádzajúcich do Ruskej federácie cez hraničné priechody štátnej hranice Ruskej federácie, nachádzajúce sa na území  osobitnej hospodárskej zóny Kaliningradskej oblasti“ (ďalej len „uznesenie“).

Uznesenie stanovilo, že vydávanie víz vo forme elektronického dokumentu (ďalej len „elektronické vízum“) a vstup na územie Ruskej federácie na základe elektronických víz zahraničných občanov prichádzajúcich do Ruskej federácie cez hraničné priechody štátnej hranice Ruskej federácie, nachádzajúce sa na území osobitej hospodárskej zóny Kaliningradskej oblasti, sa bude vykonávať spôsobom predpísaným v Nariadení „O podmienkach vydávania víz vo forme elektronického dokumentu a vstupe na územie Ruskej federácie na základe víz vo forme elektronického dokumentu zahraničných občanov prichádzajúcich do Ruskej federácie cez hraničné priechody štátnej hranice Ruskej federácie, nachádzajúce sa na území slobodného prístavu Vladivostok, cez letiská nachádzajúce sa na území Federálneho okruhu Ďalekého východu. Uvedené nariadenie bolo potvrdené Uznesením Vlády Ruskej federácie č. 667 dňa 30. mája 2017.

Vláda Ruskej federácie určí zoznam krajín, na občanov ktorých sa bude uznesenie uplatňovať.

Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie je povinná v súlade s týmto uznesením zabezpečiť pripravenosť softvérových a hardvérových systémov s cieľom zaistiť dostupnosť elektronických víz pre cudzincov prichádzajúcich do Ruskej federácie, a to nasledovne:

  • do 1. júla 2019 cestné hraničné priechody: Bagrationovsk, Gusev, Mamonovo (Gžechotki), Mamonovo (Gronovo), Morskoe, Pograničnyj, Sovetsk, Černyševskoe a železničné priechody Mamonovo, Sovetsk;

a pokiaľ je to možné zabezpečiť softvérovými a hardvérovými systémami aj ostatné kontrolné miesta.

Zároveň je Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie do 1. júla 2019 povinné dokončiť a uviesť do prevádzky špecializovanú webovú stránku na spracovanie žiadostí o udelenie elektronických víz pre zahraničných občanov a automatizovaný informačný systém na informovanie dopravných spoločností - dopravcov o vydaných elektronických vízach pre zahraničných občanov.


Zdroj: ASMAP, Rusko

Posledná aktualizácia: 17. 06. 2019