Bezvízový vstup do Bieloruska počas II. Európskych hier 2019

Bezvízový vstup do Bieloruska počas II. Európskych hier 2019

Počas konania II. Európskych hier 2019 (ďalej len Hier) v Bielorusku platí Dohoda medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Ruskej federácie o niektorých otázkach spojených so vstupom cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na medzinárodné športové podujatia (ďalej len Dohoda). V zmysle Dohody sa bude uplatňovať nasledujúci režim:

V období od 10 júna 2019 do 10. júla 2019,  t. j. 10 dní pred začiatkom Hier do 10 dní po ich ukončení, môžu občania 74 štátov (vrátane občanov Slovenskej republiky) vstupovať, vystupovať, dočasne sa zdržiavať a cestovať tranzitom cez územie Bieloruskej republiky bez víza na základe:

  •    zakúpenej vstupenky na športové podujatie v rámci Hier; 
  •    platného cestovného pasu;
  •    cestovného poistenia, platného počas celého pobytu v Bielorusku;
  •    finančného zabezpečenia (na každý deň pobytu 50 BYN (cca 23-25 EUR).

Bezvízový vstup do Bieloruska pre fanúšikov v rámci Hier je povolený po cestách medzinárodnej cestnej a železničnej prepravy;  vstup do Bieloruska z Ruskej federácie je povolený výhradne po cestách medzinárodnej cestnej a železničnej prepravy vymenovaných v prílohách 1 a 2 k Dohode, (pozri prílohy).

Doba platnosti cestovného pasu, na základe ktorého sa vstupuje bezvízovo, potreba registrácie na príslušných úradoch, vrátane orgánov vnútra, cestovné poistenie a ďalšie aspekty tranzitu a dočasného zdržiavania sa fanúšikov v Bielorusku, ktoré nie sú upravené Dohodou, sú riešené prostredníctvom noriem právnych predpisov Bieloruskej republiky.

V ostatných prípadoch je možné použiť 30-dňový bezvízový vstup do Bieloruska cez hraničný priechod Národné letisko Minsk.

Viac informácií o II. Európskych hrách 2019 ako aj o vstupe do Bieloruska počas konania Hier nájdete tu: 

https://minsk2019.by/en

https://minsk2019.by/en/news/755

https://gpk.gov.by/minsk2019

https://gpk.gov.by/minsk2019/index-en.html

http://www.customs.gov.by/en/news1-en/view/in-the-run-up-to-the-ii-european-games-2019-belarusian-customs-has-created-a-video-about-the-rules-for-10891-2019/

https://mvd.gov.by/ru/page/ii-evropejskie-igry

Vstupenky na športové udalosti je možné zakúpiť na stránke www.ticketpro.by

Zakúpiť vstupenky na súťaže, turistické balíky, zarezervovať si exkurzie, ubytovanie alebo transfer je možné aj cez internetový servis VETLIVA spoločnosti CENTRKURORT, ktorá je oficiálnym poskytovateľom služieb cestovného ruchu pre II. Európske hry 2019 v Minsku.

Vstupenky na športové podujatia, turistické balíky a ďalšie turistické služby si môžete zakúpiť aj cez mobilnú aplikáciu Minsk2019.

Príloha 1

K Dohode medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Ruskej federácie o niektorých otázkach spojených so vstupom cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na medzinárodné športové podujatia

z o z n a m

trás medzinárodnej cestnej prepravy, ktorými môžu cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti vstupovať na územie každého zo štátov zmluvných strán, resp. toto územie opustiť:

Bieloruská republika

Úsek cesty

Ruská federácia

Vitebská oblasť

Reďki – Krasnaja Gorka (М-1 Minsk – Moskva)

Smolenská oblasť

Jezerišče – Neveľ (М-8/Е 95 (hranica Ruskej federácie (Jezerišče) – Vitebsk – Gomeľ – hranica Ukrajiny (Novaja Huta) / Р-23 Kijev – Petrohrad)

Pskovská oblasť

Gomeľská oblasť

Selišče – Novozybkov (М-10 (hranica Ruskej federácie (Selišče) – Gomeľ – Kobrin) / А-240 Gomeľ – Briansk)

Brianska oblasť

 Príloha 2

k Dohode medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Ruskej federácie o niektorých otázkach spojených so vstupom cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na medzinárodné športové podujatia

z o z n a m

trás medzinárodnej železničnej prepravy, ktorými môžu cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti vstupovať na územie každého zo štátov zmluvných strán, resp. toto územie opustiť:

Bieloruská republika

Úsek železnice

Ruská federácia

Vitebská oblasť

Jezerišče – Neveľ (Vitebsk – Pskov)

Smolenská oblasť

Osinovka – Krasnoje (Minsk – Smolensk)

Pskovská oblasť

Gomeľská oblasť

Zakopytie – Zlynka (Gomeľ – Briansk)

Brianska oblasť

 


Posledná aktualizácia: 17. 06. 2019