Potvrdenie o splnení technických parametrov v Londýne

Potvrdenie o splnení technických parametrov v Londýne

Od 26. októbra 2020 budú musieť všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t mať potvrdenie o bezpečnosti, tzv. Safety Permit, pre vjazd do širšej časti Londýna. Potvrdenie bude už od 28. októbra tohto roka bezplatne vydávané organizáciou TfL. Organizácia bude posudzovať výhľad z kabíny vodiča v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky hlavne voči chodcom a cyklistom. Toto bude hodnotené počtom hviezdičiek v škále od 0 (najhorší) – 5 (najlepší).

  • Od 26. októbra 2020 budú môcť do zóny vstúpiť iba vozidlá, ktoré dosiahli minimálne jednu hviezdičku
  • Od októbra 2024 budú požiadavky sprísnené na získanie minimálne troch hviezdičiek.

Vozidlá bez potvrdenia „Safe Permit“ nebudú mať od budúceho roka povolený vjazd do oblasti. Platnosť zóny bude nepretržitá 24/7.

Aby vozidlo získalo Safe Permit bude potrebné prostredníctvom elektronickej aplikácie zaslať na TfL kópiu technického preukazu vozidla (aplikácia zatiaľ nie je dostupná). Technický protokol by mal po zadaní VIN čísla vydať jeho výrobca.

U vozidiel, ktoré nebudú spĺňať minimálne požiadavky, je povolené slepé uhly eliminovať dodatočnou výbavou. Medzi odporúčané úpravy patria napríklad bezpečnostné kamery na bokoch vozidla, dodatočné spätné zrkadlá alebo senzory upozorňujúce vodičov na prítomnosť osoby v okolí vozidla. Lehota na vydanie potvrdenia pre vozidlá s dodatočnou výbavou, kde bude potrebné doložiť fotodokumentáciu, bude v prechodnom období 28 dní (od októbra 2020 to bude menej).

Mapa oblasti:


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020