Predkladanie predbežných informácií počas nefunkčnosti systému TIR EPD v Bielorusku

Predkladanie predbežných informácií počas nefunkčnosti systému TIR EPD v Bielorusku

Informujeme, že do obnovenia systému TIR EPD v Bielorusku, môžu byť predbežné informácie (EPI) o preprave na podklade karnetov TIR predložené colným orgánom Bieloruska prostredníctvom colných zástupcov nachádzajúcich sa v registri osôb vykonávajúcich činností v oblasti ciel.

Predbežné informácie musia zodpovedať štruktúre a formátu údajov špecifikovaných v Rozhodnutí Rady Eurázijskej hospodárskej únie č. 194 zo dňa 28. novembra 2018.

S cieľom rýchlo vyriešiť otázku obnovenia funkčnosti aplikácie TIR EPD  združenie BAMAP zorganizovalo dňa 2. júla 2019 stretnutie zástupcov Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU, Štátneho colného výboru Bieloruska, Národného centra elektronických služieb, výsledkom ktorého bolo prijaté riešenie o doplnení aplikácie TIR EPD zo strany IRU tak, aby bolo v súlade s novými požiadavkami Eurázijskej hospodárskej únie.

Očakáva sa, že v priebehu 2 až 3 týždňov bude aplikácia TIR EPD obnovená.


Zdroj: BAMAP

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020