Rozšírenie siete spoplatnených ciest v Bieloruskej republike

Rozšírenie siete spoplatnených ciest v Bieloruskej republike

Prevádzkovateľ mýtneho systému BelToll upozorňuje na rozšírenie siete spoplatnených ciest v Bielorusku.

Od 1. decembra 2019 sa v rámci realizácie dlhodobého programu vlády Bieloruskej republiky, týkajúceho sa rozširovania siete spoplatnených ciest, predlžuje ich dĺžka v dôsledku pripojenia nového spoplatneného úseku. 

Nová etapa rozširovania siete spoplatnených ciest zahŕňa ďalších 62 km bieloruských ciest do systému BelToll na úseku cesty M-6 /E 28 Minsk – Grodno – Bruzgi (hranica Poľskej republiky).

Celková dĺžka spoplatnenej cestnej siete v Bieorusku tak bude mať 1 787 kilometrov.

Nový spoplatnený úsek:

Názov cesty

Úsek

cesty

Platená časť

 

od km

do km

v km

M-6 /E 28 Minsk – Grodno – Bruzgi

134

196

62

(hranica Poľskej republiky)

 

 

 

 

 

 

 

 Uvedenú informáciu je potrebné zohľadniť pri plánovaní trás.


Zdroj: BAMAP

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020