Dopravné správy

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR účinná od 1. septembra 2020

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR účinná od 1. septembra 2020

Od 1. septembra 2020 vstúpi do platnosti Výhľáška Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 228/2020 Z.z. ktorou sa vymedzujú úseky diaľníc, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta. Vyhláškou sa dopĺňajú nové vymedzené úseky ciest, ktoré budú od tohto dátumu spoplatnené mýtom. Zároveň sa upúšťa od monitorovania...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Výnimka na dojazd

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na utorok 1. septembra 2020 a utorok 15. septembra 2020. Udelená výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Otvorenie nového riečneho hraničného priechodu medzi Ukrajinou a Rumunskom

Otvorenie nového riečneho hraničného priechodu medzi Ukrajinou a Rumunskom

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU bola informovaná o otvorení nového hraničného priechodu medzi Ukrajinou a Rumunskom. Je situovaný na rieke Dunaj, pričom vzdialenosť medzi dvoma brehmi je 900 metrov. Názov hraničného priechodu na ukrajinskej strane je Orlivka, na rumunskej strane   Isaccea. Hraničný priechod bude obsluhovaný trajektom a prevádzkovaný ukrajinskými a...
Zdroj: IRU
 
Zmena prihlásenia do zákazníckej zóny systému elektronického mýta v Českej republike

Zmena prihlásenia do zákazníckej zóny systému elektronického mýta v Českej republike

Vstup do zákazníckej zóny systému elektronického mýtneho v Českej republike bude od 1. septembra 2020, umožnený slovenským dopravcom výhradne s bezpečnostnými identifikačnými prostriedkami v súlade s eIDAS.  Zmena sa týka všetkých dopravcov, ktorí používajú internetovú zákaznícku zónu mýtneho systému a sídlia v krajine, ktorá je prepojená s Národným identifikačným bodom....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Upresnenie zákazov jázd v Taliansku

Upresnenie zákazov jázd v Taliansku

Zákaz jazdy, ktorý bol avizovaný na utorok 25. augusta 2020 je zrušený. Počas tohto dňa nebudú v platnosti všeobecné zákazy jázd pre nákladnú dopravu. Zákaz jazdy však bude v platnosti v sobotu 29. augusta 2020 v čase od 8.00 h. do 16.00 h a 30. augusta 2020 v čase od 7.00 h do 22.00 h pre...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Povinnosť registrácie vyslaných pracovníkov - Holandsko

Povinnosť registrácie vyslaných pracovníkov - Holandsko

V pondelok 31. augusta 2020 končí prechodné obdobie počas ktorého nebolo povinné registrovať zamestnancov pre potreby zákona o minimálnej mzde v Holandsku.  Od utorka 1. septembra 2020 je preto potrebné elektronicky registrovať vodičov, ktorí vykonávajú kabotáž na území Holandska alebo, ktorí majú na tomto území nakládku alebo vykládku. Výnimku má...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Turecké konzulárne oddelenie bude zatvorené

Turecké konzulárne oddelenie bude zatvorené

V piatok 21. augusta 2020 nás konzulárne oddelenie Tureckej republiky informovalo o zatvorení konzulárneho oddelenia pre verejnosť. Konzulárne oddelenie bude z technických dôvodov zatvorené do 4. septembra 2020. Z uvedeného dôvodu nebudú prijímané a vybavované žiadosti o vízum do Tureckej republiky. Konzulárne oddelenie bude opätovne otvorené dňa 7. septembra 2020.
Zdroj: MZV
 
Taliansko – zákazy jazdy

Taliansko – zákazy jazdy

Talianske združenie informuje, že úrady doposiaľ oficiálne neoznámili zrušenie výnimky zo zákazu jazdy, ktorá bola udelená pre medzinárodnú nákladnú dopravu. Napriek tomu talianske kontrolné orgány počas predchádzajúceho týždňa pokutovali zahraničných dopravcov za jazdu v dňoch predpokladaného obmedzenia. Talianske združenie upozorňuje na nasledujúce dni so zákazom jazdy (aj keď by stále toto...
Zdroj: Confetra, Conftrasporto