Dopravné správy

Obmedzenia na niektoré druhy tovarov do Bieloruska

Obmedzenia na niektoré druhy tovarov do Bieloruska

Vlády niekoľkých krajín zaviedli obmedzenia na prepravu určitých druhov tovaru do, z...
Zdroj: IRU
 
Humanitárna pomoc je oslobodená od mýta

Humanitárna pomoc je oslobodená od mýta

Vďaka zákonu Lex Ukrajina sú humanitárne konvoje prevážajúce materiálnu pomoc oslobodené od...
Zdroj: NDS
 
Postup pri vybavovaní národných víz

Postup pri vybavovaní národných víz

Na základe nariadenia vlády SR bude možné od 1. apríla 2022 udeliť...
Zdroj: ÚHCP
 
Dodatočné zákazy jázd v Slovinsku

Dodatočné zákazy jázd v Slovinsku

Na základe rozhodnutia ministra vnútra Slovinska boli prijaté dodatočné zákazy jázd na pondelok...
Zdroj: www.promet.si
 
Podmienky vstupu do Turecka

Podmienky vstupu do Turecka

Veľvyslanectvo tureckej republiky v Bratislave nás informovalo o vstupných podmienkach do Turecka....
Zdroj: MZV
 
Údržba tunela Mont Blanc

Údržba tunela Mont Blanc

Z dôvodu údržby tunela Mont Blanc bude prevádzka v tuneli prerušená: -...
Zdroj: IRU
 
Bielorusko stanovilo dočasný zákaz a obmedzenie vývozu určitých druhov tovaru

Bielorusko stanovilo dočasný zákaz a obmedzenie vývozu určitých druhov tovaru

Bielorusko predstavilo dočasný zákaz a obmedzenia na vývoz určitých druhov tovarov pokiaľ  ide...
Zdroj: IRU
 
Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Španielska

Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Španielska

Španielske združenie nás informovalo o uznesení španielskej vlády, ktorým boli prijaté dočasné...
Zdroj: IRU