Dopravné správy

O postupe vykonávania kontroly vozidiel na cestných priechodoch cez štátnu hranicu Bieloruska od 1. januára 2020

O postupe vykonávania kontroly vozidiel na cestných priechodoch cez štátnu hranicu Bieloruska od 1. januára 2020

Vyhláška Rady ministrov Bieloruskej republiky č. 973 z 28. decembra 2019 „O zmene a doplnení uznesení Rady ministrov“ , v znení neskorších predpisov, ustanovuje Nariadenie o postupe vykonávania kontroly vozidiel na cestných priechodoch cez štátnu hranicu Bieloruskej republiky (ďalej len „Nariadenie“). Nariadenie definuje zoznamy dokumentov a údajov, ktoré vlastníci (užívatelia) vozidiel predkladajú colnému úradníkovi pri...
Zdroj: BAMAP
 
Nové pravidlá pre tranzitnú dopravu

Nové pravidlá pre tranzitnú dopravu

Vláda Ruskej federácie schválila pravidlá pre tranzitnú dopravu, ktorá sa uskutočňuje s použitím plomb založených na technológii GLONASS. Dňa 7. januára 2020 nadobudla účinnosť Vyhláška Vlády Ruskej federácie č. 1877 zo dňa 27. decembra 2019 „ O opatreniach na vykonanie Vyhlášky Prezidenta Ruskej federácie č. 290“  zo dňa 24. júna 2019 „O...
Zdroj: ASMAP, Rusko
 
Poľsko - sprísnenie cestných kontrol

Poľsko - sprísnenie cestných kontrol

Poľsko - sprísnenie cestných kontrol  4. novembra 2019 bola v Poľsku schválená novela Zákona o cestnej premávke, ktorá stanovuje aj postup ako má cestná kontrola prebiehať. Za porušenie tohto postupu môže byť uložená aj pokuta. Tieto zmeny sa týkajú vodičov nákladných ale aj osobných vozidiel. Zmeny: - pokuta uložená na mieste pri...
 
Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Dňa 30. decembra 2019 rakúska vláda schválila dodatočné zimné zákazy jázd pre nákladné vozidlá s celkovou povolenou hmotnosťou nad 7,5 t. Zákazy jázd budú v platnosti každú sobotu v období od 4. januára 2020 do 14. marca 2020 od 7.00 hod. do 15.00 hod. na diaľniciach A12 (Inntalautobahn) a A13 (Brennerautobahn). Uvedené zákazy sa...
 
Zmena výšky minimálnej mzdy pre vodičov vo Francúzsku

Zmena výšky minimálnej mzdy pre vodičov vo Francúzsku

Výška minimálnej mzdy vo Francúzsku sa odvíja od kolektívnej zmluvy. Základná výška minimálnej mzdy sa od 1. januára 2020 mení z 10,03 €/hod na 10,15 €/hod. Kolektívna zmluva určuje zaradenie vodičov a iných zamestnancov v sektore dopravy do viacerých skupín v závislosti od ich vzdelania, skúseností, náročnosti práce atď.  Vodiči v medzinárodnej...
 
Rokovania o cestnom balíčku sú vo finále

Rokovania o cestnom balíčku sú vo finále

Vo štvrtok 12. decembra po 10 hodinách vyjednávania sa zástupcovia Rady EÚ (Rada) a Európskeho Parlamentu (EP) dohodli na kompromise Cestného balíčka, o ktorom sa v rámci európskych inštitúcií rokuje už takmer tri roky, pričom predložený Európskou komisiou bol koncom mája 2017.    ČESMAD Slovakia túto dohodu považuje za rozumné riešenie legislatívneho...
 
Výnimka na dojazd

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na utorok 24. decembra 2019 a stredu 1. januára 2020. Udelená výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre...
 
Všeobecná výnimka zo zákazu jazdy

Všeobecná výnimka zo zákazu jazdy

Z dôvodu spustenia nového elektronického výberu mýta v Českej republike udelilo Prezídium Policajného zboru všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na nedeľu 1. decembra 2019. Dôvodom je predpokladané zhoršenie bezpečnostnej situácie v blízkosti hraničných priechodov Slovenskej a Českej republiky a vytvárania kolón nákladných vozidiel na území Slovenskej republiky. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach,...
Zdroj: PPZ