Dopravné správy

Green lanes

Green lanes

Dnešným dňom sa začalo osádzanie dopravného značenia podľa oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov“, tzv. „green lanes“. Policajný zbor upozorňuje, že v prípade vzniku rozsiahlych kolón bude uprednostňovať cezhraničnú medzinárodnú dopravu prevážajúcu najmä: - zdravotnícky materiál, liečivá a materiál na ich výrobu,- potraviny,- pohonné hmoty,- živé zvieratá a krmivo,- vstupné...
 
Situácia na hraničných priechodoch

Situácia na hraničných priechodoch

Aktualizácia1. apríla 2020 9.00 h.Znovuotvorenie hraničných priechodov s Maďarskom Prezídium Policajného zboru SR nás informovalo o zmenách na hraničných priechodoch s Maďarskom. Slovenský a maďarský minister vnútra sa dohodli na znovuotvorení štyroch hraničných priechodov pre nákladnú dopravu s účinnosťou od stredy 1. apríla 2020, avšak iba v obmedzenom režime. Hraničné priechody sú otvorené pre...
 
Označovanie vozidiel pri preprave potravín

Označovanie vozidiel pri preprave potravín

Ako informuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, vzhľadom na riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 pri tuzemskej a medzinárodnej preprave potravín, zvierat a technológií pre výrobu a spracovanie surovín na potraviny považuje za dôležité zabezpečiť zachovanie chodu hospodárstva a verejného života pre kľúčové odvetvia, medzi ktoré...
 
Stanoviská sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností  ÚVZ SR

Stanoviská sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností  ÚVZ SR

V Bratislave, dňa 20. 3. 2020 Pri riešení rôznych praktických (modelových) situácií, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vybranými ustanoveniami Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR č. OLP/2640/2020 zo dňa 18. 3. 2020 vám na odstránenie pochybností a s cieľom zjednotiť interpretáciu výkladu vyššie citovaného Opatrenia dávame k dispozícii stanovisko sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných...
 
Riešenie modelových situácií súvisiacich s opatrením ÚVZ SR č. OLP/2640/2020 z 18. 3. 2020

Riešenie modelových situácií súvisiacich s opatrením ÚVZ SR č. OLP/2640/2020 z 18. 3. 2020

Na základe analýzy vybraných ustanovení Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR č. OLP/2640/2020 zo dňa 18. 3. 2020 v texte nižšie nájdete právne nezáväzné odporúčania pri riešení rôznych praktických (modelových) situácií, ktoré môžu vzniknúť. Množina modelových situácií nie je konečná a na základe ďalších skúseností a podnetov ju budeme aktualizovať. Upozorňujeme, že uvádzané odpovede...
 
Hraničné priechody s Maďarskom

Hraničné priechody s Maďarskom

Aktualizácia 18. marca Na základe informácií, ktoré sme získali z Prezídia Policajného zboru SR, bol pre nákladnú dopravu znova do odvolania otvorený hraničný priechod Šahy – Parassapuszta. Nákladné vozidlá môžu teda využiť nasledujúce hraničné priechody:Čuňovo - RajkaMilhost -TornyosnémetiŠahy – Parassapuszta (do odvolania) Situáciu priebežne monitorujeme. V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme...
 
Výzva na upokojenie situácie a vzájomnú ohľaduplnosť

Výzva na upokojenie situácie a vzájomnú ohľaduplnosť

V spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR týmto vyzývame vodičov kamiónov, aby dodržiavali zákon o cestnej premávke, po diaľnici jazdili len v pravom jazdnom pruhu a plne rešpektovali pokyny policajtov. Osobitne aby neblokovali na diaľniciach D1, D2, D4 všetky jazdné pruhy. Je dôležité aby umožňovali jazdu ostatným účastníkom cestnej premávky, záchranárskym zložkám a zachovali úplnú prejazdnosť...
 
Víza do Ruskej federácie – upozornenie

Víza do Ruskej federácie – upozornenie

Ruské vízové centrum v Bratislave oznámilo, že z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 budú úradné hodiny pre verejnosť od 17. do 27. marca 2020 zrušené. V tomto období nebude možné podávať žiadosti o vystavenie ruských víz. Pasy s hotovými vízami, o vystavenie ktorých združenie požiadalo v predchádzajúcom období, budú združeniu vydané v piatok, 20. marca 2020...