Legislatíva cestnej dopravy

174/1997 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. januára 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov.
 

34/1982 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí zo 16. februára 1982 o Dohode o medzinárodnej cestnej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky
 

145/1980 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 15. septembra 1980 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej dopravel
 

82/1971 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 5. júna 1971 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave
 

161/1970 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 1. decembra 1970 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
 

96/1969 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 27. júna 1969 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
 

210/1996 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 1995 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov
 

3/1974 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 25. októbra 1973 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave