Legislatíva cestnej dopravy

Právnik radí

Právnik radí

Bližšie informácie o transformácii daňových úradov, ako aj o elektronickom doručovaní podaní v daňových veciach sú k dispozícii v priloženom súbore.
Zdroj: Advokátska kancelária kindl & parnters
 
Poistenie liečebných nákladov vodičov

Poistenie liečebných nákladov vodičov

Informácie o aktuálnej právnej úprave poistenia liečebných nákladov vodičov sú k dispozícii v priloženom súbore.
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Informácia - kvalifikačná karta vodičov

Informácia - kvalifikačná karta vodičov

Dôležité informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v zmysle zákona č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov sú  na internetovej stránke www.kkv.sk
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Nové písomné pokyny ADR

Nové písomné pokyny ADR

Prinášame Vám nové zmeny v písomných  pokynoch ADR platné od 1.1. 2011. Zmeny sa týkajú tabuľkovej časti: strany 2 – 3 a strana 4, kde sú uvedené nové bezpečnostné značky t. j. pre látky ohrozujúce životné prostredie a látky so zvýšenou teplotou. Nová DOHODA ADR bude uvedená do predaja v mesiaci marec a preto sme...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Obrysové značenie je povinné pre vozidlá evidované od roku 2000

Obrysové značenie je povinné pre vozidlá evidované od roku 2000

Od 1. januára 2011 bude povinné obrysové značenie aj pre vozidlá, ktoré boli prvý krát prihlásené do evidencie od 1. januára 2000. Viac informácií je k dispozícii v priloženom súbore.
Zdroj: www.hu-go.hu
 
Označenie vozidiel reflexnými pásmi - odpovede na najčastejšie otázky

Označenie vozidiel reflexnými pásmi - odpovede na najčastejšie otázky

Povinnosť sa týka nákladných automobilov (vozidlá kategórie N) nad 7,5 t a prípojných vozidiel nad 3,5 t najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti (vozidlá kategórií O3 a O4) s účinnosťou: a) od 10.10.2009 pre tie, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie od 10.10.2009, b) od 1.7.2010 pre tie, ktoré boli prvýkrát prihlásené...
 
Správny postup aplikácie reflexného značenia

Správny postup aplikácie reflexného značenia

V minulých číslach Kilometra sme vás informovali o novom nariadení vlády č. 349/2009 Z. z., podľa ktorého vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,50 t a všetky vozidlá kategórie O3 a O4 prihlásené do evidencie vozidiel v SR, musia byť označené obrysovým retroreflexným značením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti...
 
Slovensko: Tranzitný ticketing

Slovensko: Tranzitný ticketing

Od 1. apríla 2010 nadobudla účinnosť vyhláška MDPT SR č. 108/2010 Z. z. V rámci legislatívnej zmeny sa predĺži účinnosť tzv. tranzitného ticketingu. Dopravcovia ho tak môžu využívať do 30. júna 2010. Na výber majú 18 tranzitných trás v rámci celého Slovenska. Po uhradení vypočítanej sumy za vymedzené tranzitné úseky ciest bude každému dopravcovi vystavený doklad...
Zdroj: Colná správa SR