Legislatíva cestnej dopravy

97/1980 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 5. júna 1980 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave osôb a nákladov
 

170/2000 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. februára 1999 bola v Ľubľane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v kombinovanej doprave
 

136/1998 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. novembra 1997 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
 

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave  (NOVÉ)
 

90/1991 Zb. OZNÁMENIE Federálneho ministerstva zahraničných vecí Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 7. januára 1991 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Albánskej ľudovej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave a Protokol k nej. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 17...
 

124/1982 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí zo 4. októbra 1982 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
 

51/1971 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 10. marca 1971 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
 

117/1979 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 20. júna 1979 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o medzinárodnej cestnej doprave