Tlačové správy

Úspešné zakončenie rozporových konaní

Úspešné zakončenie rozporových konaní

Po dlhodobom a náročnom rokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky združenie ČESMAD Slovakia dosiahlo úspešný výsledok. Zákon o dani z motorových vozidiel pokračuje v legislatívnom konaní v znení, ktoré je konečne prijateľné pre slovenských dopravcov a po schválení vytvorí na trhu lepšie podmienky. Rozporové konanie, ktoré združenie dopravcov ČESMAD Slovakia...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD Slovakia požaduje zmeny v návrhu zákona o dani z motorových vozidiel

ČESMAD Slovakia požaduje zmeny v návrhu zákona o dani z motorových vozidiel

Hlavným bodom mimoriadneho zasadnutia prezídia ČESMAD Slovakia, ktoré sa uskutočnilo 15. júla 2014, bol návrh zákona o dani z motorových vozidiel. Novo pripravovaný zákon Ministerstva financií je momentálne v medzirezortnom konaní. S výsledkami , ktoré vyplynuli z mimoriadneho rokovania prezídia združenia orientovaného na cestnú dopravu bolo 17. júla 2014 oboznámene aj Ministerstvo dopravy,...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD Slovakia žiada nižšiu sadzbu dane z motorových vozidiel

ČESMAD Slovakia žiada nižšiu sadzbu dane z motorových vozidiel

Tlačová správa 27. 6. 2014 Združenie cestných nákladných dopravcov ČESMAD Slovakia žiada nižšiu sadzbu dane z motorových vozidiel Na 24. Plenárnom zhromaždení združenia ČESMAD Slovakia, ktoré sa uskutočnilo 26. 6. 2014 v Banskej Bystrici,  vyslovili jeho členovia hlbokú nespokojnosť s vývojom situácie v oblasti cestnej nákladnej dopravy na Slovensku. Nepriaznivé podmienky stavajú dopravcov do...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Rozumná voľba = autobus

Rozumná voľba = autobus

Celosvetová kampaň „Smart Move“ prichádza aj na Slovensko! Kampaň vznikla v októbri 2009 pod záštitou Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) so sídlom v Ženeve. Jej cieľom je informovať ľudí o výhodách využívania autobusovej dopravy a tiež zvyšovať politické a mediálne povedomie v tejto oblasti. Na Slovensku kampaň ponesie názov Autobusová doprava – rozumná voľba a realizujú...
Zdroj: ZAD
 
D1 a D2 s nulovou sadzbou, debet na mýtnych jednotkách, nižšie pokuty

D1 a D2 s nulovou sadzbou, debet na mýtnych jednotkách, nižšie pokuty

Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia rokovalo včera 4. 3. 2014 s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, s NDS a. s. a spoločnosťou Skytoll a zúčastnené strany spoločne dospeli k ďalším kladným opatreniam  pre dopravcov: 1.)    Od 15.3.2014 bude s nulovou sadzbou aj intravilán diaľnice D1 a D2 prechádzajúci Bratislavou. 2.)    Zároveň na základe zmeny...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
TS Intravilány budú od polovice marca spoplatnené nulovou sadzbou

TS Intravilány budú od polovice marca spoplatnené nulovou sadzbou

  Včera sa uskutočnilo rokovanie medzi štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Viktorom Stromčekom a prezidentom Združenia ČESMAD Slovakia Ing. Ľubomírom Honíškom, kde ministerstvo akceptovalo pripomienky združenia a vydalo nasledovnú tlačovú správu.   TLAČOVÁ SPRÁVA Intravilány budú od polovice marca spoplatnené nulovou sadzbou   Bratislava (19. februára 2014) –...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Spoločné stretnutie regionálnych výborov ČESMAD-u Slovakia

Spoločné stretnutie regionálnych výborov ČESMAD-u Slovakia

Spoločné stretnutie regionálnych výborov, ktoré reprezentujú cca 900 dopravných spoločností a zastupujú 100 tisíc zamestnancov v doprave, vyjadruje nespokojnosť s dopadmi vyplývajúcimi zo zmien v mýtnom systéme zavedených od 01.01.2014. Konštatuje, že reálne zvýšenie mýta  sa podstatne odlišuje od Ministerstva dopravy deklarovaných zmien, čo v konečnom dôsledku môže byť likvidačné najmä pre regionálnych dopravcov. Účastníci stretnutia...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Mimoriadne stretnutie ČESMAD-u Slovakia

Mimoriadne stretnutie ČESMAD-u Slovakia

  Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia:   Na základe požiadavky členov regionálnych výborov bude dňa 13. 2. 2014 vo Zvolene spoločné zasadnutie všetkých troch Regionálnych výborov, (t.j. Západoslovenského, Stredoslovenského a Východoslovenského). Stretnutie sa uskutoční  o 13 hodine na ulici Balkán č. 53, administratívna budova SAD, 2. poschodie.    Základným...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU