Tlačové správy

ČESMAD a MDV SR rokovali o riešeniach a podpore pre dopravcov

ČESMAD a MDV SR rokovali o riešeniach a podpore pre dopravcov

ČESMAD Slovakia má záujem o podporu sektoru cestnej dopravy a v roku 2020 bude pokračovať v ďalších rokovaniach a stretnutiach so zástupcami jednotlivých rezortov. V dôsledku dlhodobého neriešenia makroekonomických a legislatívnych podmienok pre podnikanie v oblasti cestnej dopravy na Slovensku slovenskí cestní dopravcovia aj na konci roka 2019 podnikajú kroky, aby sa zmenila legislatíva v tejto oblasti. Vo štvrtok...
 
Dopravcovia vyzvali štát k riešeniu ich situácie, zvažujú svoj odchod do zahraničia

Dopravcovia vyzvali štát k riešeniu ich situácie, zvažujú svoj odchod do zahraničia

Slovenskí cestní dopravcovia prehodnocujú svoje ďalšie pôsobenie na území Slovenskej republiky, dôvodom je stagnácia riešenia ich nepriaznivých podmienok na podnikanie. Slovenskí cestní dopravcovia sa v sobotu 1. decembra 2018 zišli na 28. Plenárnom zhromaždení združenia ČESMAD Slovakia. Pozvanie prijali okrem členov združenia aj zástupcovia ministerstva dopravy a osobnosti z pridružených asociácií.   Plenárne...
 
Dopravcovia vítajú dohodu ministrov Rady EÚ, aj keď nie je dokonalá

Dopravcovia vítajú dohodu ministrov Rady EÚ, aj keď nie je dokonalá

Rada ministrov dospela pri cestnom balíčku ku kompromisu, pre dopravcov je navrhovaná reforma prijateľná. Dvanásťhodinové rokovanie Rady ministrov dopravy EÚ o Cestnom balíčku, ktoré sa konalo v pondelok 3. decembra 2018 v Bruseli, prinieslo kompromis západných a východných krajín EÚ, ktorý je pre slovenských dopravcov prijateľný. Cestný balíček zverejnila Európska komisia v máji minulého...
 
ČESMAD rokuje s ministerstvom o znížení niektorých pokút v mýtnom systéme

ČESMAD rokuje s ministerstvom o znížení niektorých pokút v mýtnom systéme

Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia aktívne komunikuje so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s legislatívnymi zmenami v oblasti cestnej nákladnej a osobnej dopravy. Zástupcovia ČESMAD Slovakia dlhodobo poukazovali na príliš vysoké pokuty v oblasti cestného mýta. Novelou zákona sa tak vďaka pripomienkam združenia ČESMAD Slovakia dopravcovia dočkajú zníženia niektorých pokút...
 
Združenie ČESMAD Slovakia otvorilo diskusiu o legislatíve a problémoch v cestnej doprave

Združenie ČESMAD Slovakia otvorilo diskusiu o legislatíve a problémoch v cestnej doprave

Združenie ČESMAD Slovakia otvorilo diskusiu o legislatíve a problémoch v cestnej doprave  „Aký by bol dnešný svet bez kamiónov a autobusov? Nákladná doprava má svoje miesto v každej oblasti, bez kamiónov by v priebehu pár dní skolabovala celá spoločnosť- od zásobovania obchodov potravinami až po zásobovanie čerpacích staníc pohonnými látkami. Legislatívny návrhy Európskej komisie zas komplikujú...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Opatrenia štátov EÚ voči slovenským dopravcom sú diskriminačné, nové návrhy EK nič neriešia

Opatrenia štátov EÚ voči slovenským dopravcom sú diskriminačné, nové návrhy EK nič neriešia

Podľa štatistiky rakúskej zdravotnej poisťovne Wiener Gebietskrankenkasse bolo na základe zákona udelených 1 984 pokút, z čoho väčšina (1 006 prípadov) sa týkala zahraničných zamestnávateľov. Celková výška pokút za porušenie zákona, ktorý chráni rakúsky trh pred pôsobením zamestnancov s nižšou mzdou, sa ku koncu minulého roka vyšplhala na 31,7 milióna...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Európsky cestný balík je pre slovenských dopravcov neprijateľný

Európsky cestný balík je pre slovenských dopravcov neprijateľný

Obsah cestného balíčka, ktorý niekoľko mesiacov pripravovala Európska komisia a včera bol predstavený širokej verejnosti, pokračuje v tendenciách rozdeľovania jednotného európskeho trhu a vytvárania umelých prekážok. Jednotlivé návrhy, ktoré sú súčasťou balíka sú pripravené v zmysle ochranárskeho boja západných krajín únie s východnými.  Súčasné znenie balíčka tak môže výrazne skomplikovať...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Dopravcovia V4 spoločne proti deformáciám európskeho trhu

Dopravcovia V4 spoločne proti deformáciám európskeho trhu

Budapeštianske stretnutie vrcholných zástupcov združení dopravných spoločností z krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré sa uskutočnilo 21. apríla, prinieslo dohodu zúčastnených na spoločnom postupe v boji proti opatreniam, ktoré narúšajú voľný pohyb tovaru, osôb a služieb na európskom trhu. Za Slovensko sa stretnutia zúčastnili zástupcovia združenia ČESMAD Slovakia, ktoré združuje viac ako 900 dopravných spoločností. Na stretnutí...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU