Tlačové správy

Kontrola potvrdila naše podozrenia

Kontrola potvrdila naše podozrenia

Vo štvrtok 11. júna sa na vopred vytipovaných miestach v blízkosti veľkých priemyselných spoločností s výrazným exportom uskutočnili kontroly zahraničných nákladných vozidiel. Kontrola bola zameraná na typ prepravných povolení, ktoré každý vodič musí pri sebe mať. Na základe výzvy združenia Česmad vykonalo MDVRR v spolupráci s mýtnou políciou a prizvanou...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Vyzývame orgány ku kontrole zahraničných dopravcov

Vyzývame orgány ku kontrole zahraničných dopravcov

Združenie Česmad Slovakia na základe informácií od slovenských dopravných spoločností vyzýva colné úrady k dôkladnejšej kontrole zahraničných dopravcov, ktorí pôsobia na slovenskom trhu. Podľa skúseností slovenských dopravcov pôsobia na domácom trhu dopravné spoločnosti, hlavne z východnej Európy, ktoré však nemajú všetky legislatívne náležitosti potrebné k legálnemu vykonávaniu prepravy tovaru zo...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD Slovakia pokračuje v tlaku pre úpravu nemeckého zákona o minimálnej mzde

ČESMAD Slovakia pokračuje v tlaku pre úpravu nemeckého zákona o minimálnej mzde

Zástupcovia združenia ČESMAD Slovakia sa v pondelok 9. februára zúčastnili stretnutia na pôde Ministerstva zahraničných vecí s obchodným radcom Jaroslavom Valom z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Nemecku. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Zväzu zasielateľstva a logistiky či iných inštitúcií a spoločností...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Rokovanie ohľadne týždenného odpočinku vo Francúzsku a Belgicku

Rokovanie ohľadne týždenného odpočinku vo Francúzsku a Belgicku

Dňa 2.9.2014 sa uskutočnilo rokovanie v centrále medzinárodného združenia IRU v Bruseli. Stretnutie iniciovalo naše združenie z dôvodu zavedenia vysokých sankcií vo Francúzsku a Belgicku pre vodičov resp. dopravné spoločnosti za uskutočnenie 45-hodinového odpočinku vo vozidle. Na základe smernice 561/2006 čl. 8 ods. 8 sa vo vozidle môže vykonávať len denný a skrátený týždenný odpočinok....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Úspešné zakončenie rozporových konaní

Úspešné zakončenie rozporových konaní

Po dlhodobom a náročnom rokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky združenie ČESMAD Slovakia dosiahlo úspešný výsledok. Zákon o dani z motorových vozidiel pokračuje v legislatívnom konaní v znení, ktoré je konečne prijateľné pre slovenských dopravcov a po schválení vytvorí na trhu lepšie podmienky. Rozporové konanie, ktoré združenie dopravcov ČESMAD Slovakia...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD Slovakia požaduje zmeny v návrhu zákona o dani z motorových vozidiel

ČESMAD Slovakia požaduje zmeny v návrhu zákona o dani z motorových vozidiel

Hlavným bodom mimoriadneho zasadnutia prezídia ČESMAD Slovakia, ktoré sa uskutočnilo 15. júla 2014, bol návrh zákona o dani z motorových vozidiel. Novo pripravovaný zákon Ministerstva financií je momentálne v medzirezortnom konaní. S výsledkami , ktoré vyplynuli z mimoriadneho rokovania prezídia združenia orientovaného na cestnú dopravu bolo 17. júla 2014 oboznámene aj Ministerstvo dopravy,...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD Slovakia žiada nižšiu sadzbu dane z motorových vozidiel

ČESMAD Slovakia žiada nižšiu sadzbu dane z motorových vozidiel

Tlačová správa 27. 6. 2014 Združenie cestných nákladných dopravcov ČESMAD Slovakia žiada nižšiu sadzbu dane z motorových vozidiel Na 24. Plenárnom zhromaždení združenia ČESMAD Slovakia, ktoré sa uskutočnilo 26. 6. 2014 v Banskej Bystrici,  vyslovili jeho členovia hlbokú nespokojnosť s vývojom situácie v oblasti cestnej nákladnej dopravy na Slovensku. Nepriaznivé podmienky stavajú dopravcov do...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Rozumná voľba = autobus

Rozumná voľba = autobus

Celosvetová kampaň „Smart Move“ prichádza aj na Slovensko! Kampaň vznikla v októbri 2009 pod záštitou Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) so sídlom v Ženeve. Jej cieľom je informovať ľudí o výhodách využívania autobusovej dopravy a tiež zvyšovať politické a mediálne povedomie v tejto oblasti. Na Slovensku kampaň ponesie názov Autobusová doprava – rozumná voľba a realizujú...
Zdroj: ZAD