Tlačové správy

ČESMAD rokuje s ministerstvom o znížení niektorých pokút v mýtnom systéme

ČESMAD rokuje s ministerstvom o znížení niektorých pokút v mýtnom systéme

Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia aktívne komunikuje so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s legislatívnymi zmenami v oblasti cestnej nákladnej a osobnej dopravy. Zástupcovia ČESMAD Slovakia dlhodobo poukazovali na príliš vysoké pokuty v oblasti cestného mýta. Novelou zákona sa tak vďaka pripomienkam združenia ČESMAD Slovakia dopravcovia dočkajú zníženia niektorých pokút...
 
Združenie ČESMAD Slovakia otvorilo diskusiu o legislatíve a problémoch v cestnej doprave

Združenie ČESMAD Slovakia otvorilo diskusiu o legislatíve a problémoch v cestnej doprave

Združenie ČESMAD Slovakia otvorilo diskusiu o legislatíve a problémoch v cestnej doprave  „Aký by bol dnešný svet bez kamiónov a autobusov? Nákladná doprava má svoje miesto v každej oblasti, bez kamiónov by v priebehu pár dní skolabovala celá spoločnosť- od zásobovania obchodov potravinami až po zásobovanie čerpacích staníc pohonnými látkami. Legislatívny návrhy Európskej komisie zas komplikujú...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Opatrenia štátov EÚ voči slovenským dopravcom sú diskriminačné, nové návrhy EK nič neriešia

Opatrenia štátov EÚ voči slovenským dopravcom sú diskriminačné, nové návrhy EK nič neriešia

Podľa štatistiky rakúskej zdravotnej poisťovne Wiener Gebietskrankenkasse bolo na základe zákona udelených 1 984 pokút, z čoho väčšina (1 006 prípadov) sa týkala zahraničných zamestnávateľov. Celková výška pokút za porušenie zákona, ktorý chráni rakúsky trh pred pôsobením zamestnancov s nižšou mzdou, sa ku koncu minulého roka vyšplhala na 31,7 milióna...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Európsky cestný balík je pre slovenských dopravcov neprijateľný

Európsky cestný balík je pre slovenských dopravcov neprijateľný

Obsah cestného balíčka, ktorý niekoľko mesiacov pripravovala Európska komisia a včera bol predstavený širokej verejnosti, pokračuje v tendenciách rozdeľovania jednotného európskeho trhu a vytvárania umelých prekážok. Jednotlivé návrhy, ktoré sú súčasťou balíka sú pripravené v zmysle ochranárskeho boja západných krajín únie s východnými.  Súčasné znenie balíčka tak môže výrazne skomplikovať...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Dopravcovia V4 spoločne proti deformáciám európskeho trhu

Dopravcovia V4 spoločne proti deformáciám európskeho trhu

Budapeštianske stretnutie vrcholných zástupcov združení dopravných spoločností z krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré sa uskutočnilo 21. apríla, prinieslo dohodu zúčastnených na spoločnom postupe v boji proti opatreniam, ktoré narúšajú voľný pohyb tovaru, osôb a služieb na európskom trhu. Za Slovensko sa stretnutia zúčastnili zástupcovia združenia ČESMAD Slovakia, ktoré združuje viac ako 900 dopravných spoločností. Na stretnutí...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Stiahnutie novely zákona je krok späť

Stiahnutie novely zákona je krok späť

Podľa najnovších informácií bola novela zákona o cestnej premávke upravujúca spodnú vekovú hranicu pre vodičské preukazy na nákladné vozidlá a autobusy stiahnutá zo schvaľovacieho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky. Združenie ČESMAD Slovakia a 900 členských dopravných spoločností to vníma ako ďalší chybný krok štátnej správy, ktorá tak ďalej zhoršuje podmienky...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Tlačová správa 4 združení v oblasti dopravy

Tlačová správa 4 združení v oblasti dopravy

Súčasné nastavenie legislatívy vytvára pre možných záujemcov z radu stredoškolských absolventov hluché trojročné až šesťročné obdobie. Navrhovaná úprava znížením dolnej vekovej hranice vytvára možnosť plynulého prechodu od absolvovania strednej školy do vodičskej praxe. O pozíciu vodiča vo verejnej doprave nie je v súčasnosti kvôli jej náročnosti, zvýšenej zodpovednosti a uvedenej regulácii dostatočný záujem....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Združenie dopravcov súhlasí s novelou cestného zákona

Združenie dopravcov súhlasí s novelou cestného zákona

Združenie ČESMAD Slovakia, ktoré je orientované na komerčnú cestnú dopravu, víta a podporuje poslanecký návrh novely cestného zákona o zmene legislatívy v oblasti získania vodičského oprávnenia pre vozidlá nákladnej a osobnej dopravy. Podľa novely by sa mal znížiť stanovený vek žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny C a CE na 18...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU