Tlačové správy

Dopravcovia pomáhajú pri kríze na Ukrajine

Dopravcovia pomáhajú pri kríze na Ukrajine

Pomocnú ruku pri zvládaní následkov vojenského konfliktu na Ukrajine podávajú aj slovenskí autobusoví dopravcovia. Spoločnosť ARRIVA, ktorá zabezpečuje cez svoju dcérsku spoločnosť ARRIVA Michalovce prímestskú prepravu osôb v Košickom samosprávnom kraji priamo v dotknutej oblasti ukrajinských hraníc, jeden z členov združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia, začal po dohode s ministrom...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Stanovisko ČESMAD Slovakia

Stanovisko ČESMAD Slovakia

ČESMAD Slovakia vyjadruje sklamanie, že napriek snahe spoločne riešiť problémy v autodoprave, zdržaniu sa útokov a komentovania konania kolegov z UNAS, viacerí čelní predstavitelia tohto združenia opakovane neadekvátne a bezdôvodne útočia na autodopravcov, ktorí majú iný názor na riešenie problémov v odvetví. Dňa 23. februára 2022 sme sa zúčastnili trojstranného stretnutia ministra dopravy, UNAS a ČESMAD...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
IRU žiada EK, aby zakročila v otázke tranzitu cez Tirolsko

IRU žiada EK, aby zakročila v otázke tranzitu cez Tirolsko

Rakúska politika obmedzujúca cestnú prepravu tovaru v regióne Tirolsko podľa Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) čoraz viac bráni možnosti poskytovať služby a prepravovať tovar cez jeden z najdôležitejších tranzitných koridorov v EÚ s približne 7 000 prejazdmi nákladných vozidiel za deň. Znepokojenie nad zhoršením situácie pri cestnej preprave cez Tirolsko vyjadrili združenia dopravcov v najnovšom liste...
Zdroj: IRU
 
Zmeny vo vedení združenia ČESMAD Slovakia

Zmeny vo vedení združenia ČESMAD Slovakia

Prezídium Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia na svojom 20. zasadnutí zvolilo do funkcie prezidenta Pavla Piešťanského zo spoločnosti Yellow Express, s.r.o., ktorý v združení doteraz zastával funkciu I. viceprezidenta a zastupoval funkciu prezidenta na uvoľnenej pozícii. V tejto súvislosti prišlo k zmene aj na ostatných pozíciách štatutárnych orgánov združenia. Za I. viceprezidenta bol zvolený Pavol Hudák...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Kolaps zásobovania hrozí aj na Slovensku

Kolaps zásobovania hrozí aj na Slovensku

Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia varuje zodpovedných predstaviteľov štátu pred hroziacim kolapsom zásobovania aj na Slovensku. Najnovší príklad Veľkej Británie, ktorá vydá tisícky dočasných pracovných víz vodičom nákladných vozidiel zo zahraničia, aby zmiernila ich chronický nedostatok a mohli plynulo fungovať závody, čerpacie stanice, reštaurácie či supermarkety, ukazuje, že ochrana domáceho...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Minister Doležal: Ďalšiu pomoc pre autobusárov spustíme na jeseň

Minister Doležal: Ďalšiu pomoc pre autobusárov spustíme na jeseň

Ako informuje Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, na jeseň spustí pokračovanie schém pomoci pre nepravidelnú autobusovú dopravu a pre medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu. Rezort dopravy pripravuje ďalšie schémy pomoci pre autobusových dopravcov zasiahnutých reštrikčnými opatreniami v súvislosti s pandémiou COVID-19. ,,Sme pripravení poskytnúť ďalšiu pomoc pre autobusárov. Pomoc bude...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Naviazanie podpory udržania zamestnanosti na Covid automat spôsobí problémy

Naviazanie podpory udržania zamestnanosti na Covid automat spôsobí problémy

BRATISLAVA (11. júna 2021) – Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia sa pripája k iniciatívam, ktoré požadujú zachovanie princípu plošného poskytovania príspevkov na mzdy v súvislosti s podporou a udržaním zamestnanosti. Podľa združenia cestných dopravcov by sa podpora na udržanie zamestnanosti vo forme Prvá pomoc PLUS na pokles tržieb mala predĺžiť až do konca...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Do Nemecka aj vodiči kamiónov s testom

Do Nemecka aj vodiči kamiónov s testom

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 14. februára 2021) – Od nedele 14. februára aj profesionálni vodiči, ktorí boli v posledných 10-tich dňoch na Slovensku, Česku alebo Tirolsku a budú vstupovať do Nemecka alebo len cez túto krajinu tranzitujú, potrebujú byť v Nemecku registrovaní a mať pri sebe negatívny test na COVID-19 nie...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU