Tlačové správy

Združenie ČESMAD Slovakia navrhlo zníženie sadzieb mýta

Združenie ČESMAD Slovakia navrhlo zníženie sadzieb mýta

Zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), a. s., a združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia rokovali 19. apríla o spustení Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) na Slovensku. „Nakoľko podľa predbežných informácií bude nákladovosť systému EETS výrazne nižšia, vítame čo najskoršie zavedenie tejto služby na Slovensku,“ vyjadril sa prezident združenia Pavol Piešťanský k...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Náklady dopravcov rastú, ceny za prepravy musia rásť agresívnejšie

Náklady dopravcov rastú, ceny za prepravy musia rásť agresívnejšie

Cestná nákladná doprava znovu zažíva veľmi náročné obdobie. „K najvýraznejším problémom patria ceny pohonných látok (PHM), ktoré naďalej výrazne rastú. A predpoklad analytikov je, že tento trend bude pokračovať. V kombinácii s nízkym a pomalým zvyšovaním cien za prepravy to vytvára smrteľný kokteil pre dopravcov,“ uvádza Pavol Piešťanský, prezident združenia ČESMAD Slovakia. Ako sa...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Schémy štátnej pomoci pre autobusovú dopravu

Schémy štátnej pomoci pre autobusovú dopravu

Pomoc pre dopravcov vykonávajúci autobusovú dopravu pokračuje. Ministerstvo dopravy a výstavby SR na svojej stránke zverejnilo veľkú schému štátnej pomoci pre oblasť cestnej dopravy a schému de minimis. O poskytnutie finančného príspevku na kompenzáciu poklesu tržieb môžu žiadať prevádzkovatelia medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a prevádzkovatelia príležitostnej dopravy.Upozorňujeme, že žiadosti je možné podať v prípade...
 
Registrácia dopravných kapacít pre humanitárnu pomoc

Registrácia dopravných kapacít pre humanitárnu pomoc

Vážený dopravca, v súvislosti s krízou na Ukrajine a zvyšujúcim sa počtom utečencov na slovensko-ukrajinských hraniciach je potrebné posilniť a rozšíriť kapacity aj o ďalšie spoločnosti, ktoré sa vedia a chcú zapojiť. Vytvárame a dopĺňame zoznam dopravcov a kapacít, ktorí po zaregistrovaní budú schopní podľa operatívnych potrieb okresných úradov a krízových štábov zabezpečovať prevozy utečencov, personálu (osobná doprava) medzi hranicou,...
 
ČESMAD Slovakia pokračuje v pomoci Ukrajine

ČESMAD Slovakia pokračuje v pomoci Ukrajine

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 27. februára 2022) – V noci zo soboty 26. februára na nedeľu 27. februára na žiadosť Ukrajinského veľvyslanectva na Slovensku a v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR združenie ČESMAD Slovakia operatívne zorganizovalo prepravy humanitárnej pomoci zo Slovenska pre Ukrajinu. Na základe koordinácie medzi členskými dopravnými spoločnosťami boli vyčlenené voľné vozidlá...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Dopravcovia pomáhajú pri kríze na Ukrajine

Dopravcovia pomáhajú pri kríze na Ukrajine

Pomocnú ruku pri zvládaní následkov vojenského konfliktu na Ukrajine podávajú aj slovenskí autobusoví dopravcovia. Spoločnosť ARRIVA, ktorá zabezpečuje cez svoju dcérsku spoločnosť ARRIVA Michalovce prímestskú prepravu osôb v Košickom samosprávnom kraji priamo v dotknutej oblasti ukrajinských hraníc, jeden z členov združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia, začal po dohode s ministrom...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Stanovisko ČESMAD Slovakia

Stanovisko ČESMAD Slovakia

ČESMAD Slovakia vyjadruje sklamanie, že napriek snahe spoločne riešiť problémy v autodoprave, zdržaniu sa útokov a komentovania konania kolegov z UNAS, viacerí čelní predstavitelia tohto združenia opakovane neadekvátne a bezdôvodne útočia na autodopravcov, ktorí majú iný názor na riešenie problémov v odvetví. Dňa 23. februára 2022 sme sa zúčastnili trojstranného stretnutia ministra dopravy, UNAS a ČESMAD...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
IRU žiada EK, aby zakročila v otázke tranzitu cez Tirolsko

IRU žiada EK, aby zakročila v otázke tranzitu cez Tirolsko

Rakúska politika obmedzujúca cestnú prepravu tovaru v regióne Tirolsko podľa Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) čoraz viac bráni možnosti poskytovať služby a prepravovať tovar cez jeden z najdôležitejších tranzitných koridorov v EÚ s približne 7 000 prejazdmi nákladných vozidiel za deň. Znepokojenie nad zhoršením situácie pri cestnej preprave cez Tirolsko vyjadrili združenia dopravcov v najnovšom liste...
Zdroj: IRU