Tlačové správy

Zhodnotenie práce ČESMAD Slovakia pri zavádzaní elektronického mýta v SR

Zhodnotenie práce ČESMAD Slovakia pri zavádzaní elektronického mýta v SR

Účelom priloženého prehľadu je objasniť všetkým členom nášho združenia, čo, kedy a akým spôsobom naše združenie riešilo, navrhovalo, resp. čo sa nám podarilo vyrokovať.  
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Výzva cestným dopravcom SR!

Výzva cestným dopravcom SR!

Dňa 26. novembra 2009 sa konalo Plenárne zhromaždenie Združenia ČESMAD Slovakia. Jedným z bodov rokovania bolo aj zavedenie elektronického mýta v Slovenskej republike od 1. januára 2010 a jeho dosah na náklady dopravcov. Delegáti skonštatovali, že cestná nákladná doprava sa aj pod vplyvom hospodárskej krízy nachádza na hranici prežitia, čoho dôkazom je ukončenie...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD vyzýva dopravcov na registráciu

ČESMAD vyzýva dopravcov na registráciu

ČESMAD vyzýva dopravcov, aby sa včas registrovali a predišli tak čakaniu na registráciu a inštaláciu palubných jednotiek po spustení mýtneho systému od  1. januára 2010.  Pre dopravcov zároveň odporúča fixnú inštaláciu palubných jednotiek, bez ohľadu na zvolený systém platby. Fixná inštalácia zabezpečuje dopravcom väčší komfort, ale zároveň aj predchádza riziku...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Výzva Vláde SR

Výzva Vláde SR

V piatok 11. júla 2008 sa v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene uskutočnilo stretnutie dopravcov Slovenskej republiky, ktoré zvolalo Združenie ČESMAD Slovakia ako reakciu na požiadavky dopravcov s cieľom zabrániť ich nekoordinovanému postupu pri riešení kritickej situácie v cestnej doprave, spôsobenej neustálym zvyšovaním cien pohonných látok a daňového zaťaženia dopravcov. Výsledkom tohto mimoriadneho...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Tlačové vyhlásenie Združenia ČESMAD Slovakia k novele zákona o premávke na pozemných komunikáciách

Tlačové vyhlásenie Združenia ČESMAD Slovakia k novele zákona o premávke na pozemných komunikáciách

Vláda Slovenskej republiky schválila novelu zákona o premávke na pozemných komunikáciách, ktorou sa výrazne obmedzuje nákladná doprava v rozsahu, ktorý je pre jej výkon likvidačný. Kým doterajšie zákazy jázd sa týkali iba víkendových dní a dovolenkových období, pripravovaný návrh zakazuje nákladnej doprave jazdiť po diaľniciach, rýchlostných komunikáciách a cestách 1....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU